Λογαριασμοί - Κατάσταση Συναλλαγών

Δυνατότητα μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε την κατάσταση των καταχωρημένων συναλλαγών μέσω των Internet και Mobile Banking

Γενικές πληροφορίες

 • Εμφανίζονται όλες οι συναλλαγές που έχουν γίνει μέσω του Internet/Mobile Banking
 • Δίνονται διάφορες πληροφορίες για την κάθε συναλλαγή, όπως η κατάσταση (status) τους και η ημερομηνία καταχώρησης τους
 • Παρέχεται πρόσβαση σε αντίγραφο της συναλλαγής, με όλες τις πληροφορίες που καταχωρήθηκαν
 • Δυνατότητα απόρριψης των συναλλαγών που εκκρεμούν για έγκριση (Pending approval) ή για μελλοντική εκτέλεση (Pending future execution) ανάλογα με τις προσβάσεις που έχουν παραχωρηθεί (Creator/Approver)
 • Ο μέγιστος αριθμός συναλλαγών που μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη είναι 1000 (500 ανά σελίδα)
 • Ο μέγιστος αριθμός συναλλαγών που μπορούν να εξαχθούν είναι 1000 σε pdf, xls και 10000 σε xml
 • Η μορφή αρχείου xml παρουσιάζει επιπρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τις άλλες μορφές, όπως το συνολικό αριθμό συναλλαγών που παρουσιάζεται στο αρχείο, Προμήθεια Συναλλαγής και Σύνολο Χρεώσεων για κάθε συναλλαγή σε κατάσταση Ολοκληρώθηκε (ενδέχεται η Προμήθεια Συναλλαγής και το Σύνολο των χρεώσεων να φέρουν ενδεικτική τιμή εάν η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τη μέρα εξαγωγής του αρχείου. Η τελική τιμή παρουσιάζεται την επόμενη εργάσιμη μέρα). Διαβάστε τις οδηγίες για την κατάσταση συναλλαγών όταν παρουσιάζονται σε μορφή xml.

Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση

 • Λογαριασμός: Επιλέξτε ανάλογα
 • Αναζήτηση με: Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάσει της Ημερομηνίας Δημιουργίας ή της Ημερομηνίας Εκτέλεσης της συναλλαγής
 • Περίοδος: Επιλέξτε την περίοδο για την οποία επιθυμείτε να δείτε τις συναλλαγές. Εναλλακτικά, επιλέξτε Άλλη Περίοδος και καταχωρήστε ημερομηνίες δικής σας επιλογής στα πεδία Από-Μέχρι
 • Απαντητικά Αρχεία Μαζικών Πληρωμών: Είναι ένα προαιρετικό πεδίο - αν το χρησιμοποιήσετε δεν θα είναι ενεργοποιημένα άλλα φίλτρα: Κάντε κλικ για να προβάλετε τα πεδία που σχετίζονται με την αναζήτηση  Απαντητικών Αρχείων Μαζικών Πληρωμών:
  • Όνομα Αρχείου: Καταχωρήστε το ακριβές όνομα του αρχείου που φορτώθηκε (βεβαιωθείτε ότι δεν φορτώθηκε κανένα άλλο αρχείο με το ίδιο όνομα κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, διαφορετικά οι συναλλαγές που θα εμφανιστούν θα είναι για όλα τα αρχεία με το ίδιο όνομα)

  • End to end identification:  Καταχωρήστε το μοναδικό αριθμό αναφοράς οποιουδήποτε δικαιούχου  όπως παρουσιάζεται ακριβώς στο αρχείο. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο σαν επιπρόσθετο φίλτρο, θα παρουσιαστούν μόνο οι συναλλαγές που φέρουν αυτό το συγκεκριμένο πεδίο στο ήδη επιλεγμένο αρχείο, και μόνο αυτές θα εξαχθούν στο αρχείο εάν επιλέξετε εξαγωγή σε xml. 

 • Καταχώρηση: Κάντε κλικ για να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας

Άλλες Επιλογές

 • Απόρριψη: Επιλέξτε οποιαδήποτε συναλλαγή σε κατάσταση 'Εκκρεμεί για έγκριση' ή 'Εκκρμεί (μελλοντική εκτέλεση)' και κάντε κλικ στο κουμπί Απόρριψη. Η συναλλαγή θα εμφανίζεται με κατάσταση ‘Απορρίφθηκε’ και δε θα παραληφθεί από την Τράπεζα για διεκπεραίωση.
 • Φίλτρα: Είδος Συναλλαγής 1bank/Κατάσταση/Αρχείο: Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κριτήρια για να απομονώσετε συγκεκριμένες συναλλαγές στην οθόνη (δεν ισχύουν τα φίλτρα στην εξαγωγή) και κάντε κλικ στο Επιλογή Κριτηρίου.  Για παράδειγμα αν επιθυμείτε να δείτε μόνο τις συναλλαγές προς τρίτους που έχουν ολοκληρωθεί, θα πρέπει να επιλέξετε Είδος: Μεταφορές σε Πελάτες Τρ. Κύπρου και Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε
 • Για να αφαιρέσετε τα Κριτήρια Αναζήτησης, επιλέξτε Διαγραφή Κριτηρίου
 • Αριθμός Συναλλαγής: Κάντε κλικ στο link του αριθμού  συναλλαγής για να δείτε λεπτομέρειες της συναλλαγής. Η πληροφόρηση είναι διαθέσιμη μόνο για συναλλαγές που έγιναν μέσω Internet Banking ή Mobile Banking.
 • Αντιγραφή Συναλλαγής: Κάντε κλικ στο εικονίδιο , για να αντιγράψετε αυτόματα τα στοιχεία της συναλλαγής στην αντίστοιχη οθόνη και να προχωρήσετε εκ’ νέου με νέα συναλλαγή. Για τη χρήση του εικονιδίου απαιτείται «πλήρης πρόσβαση» στο λογαριασμό που πρόκειται να χρεωθεί

Κατάσταση Συναλλαγής

Στη στήλη Κατάσταση εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση της συναλλαγής. Οι κύριες καταστάσεις συναλλαγών είναι οι εξής:

 • Καταχωρήθηκε: Η συναλλαγή έχει καταχωρηθεί στο Internet / Mobile Banking
 • Καταχωρήθηκε (Εκκρεμεί Εκτέλεση): Η συναλλαγή έχει καταχωρηθεί, αλλά δεν έχει δοθεί τελική επιβεβαίωση για τη διεκπεραίωσης της συναλλαγής
 • Παραλήφθηκε: Η συναλλαγή δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί αυτόματα και θα τη χειριστεί η αρμόδια Μονάδα της Τράπεζας  
 • Εκκρεμεί Έγκριση : Η συναλλαγή έχει καταχωρηθεί και εκκρεμεί έγκριση από τον ενδιάμεσο ή τελικό χρήστη (Approver). Ισχύει μόνο σε περιπτώσεις συνδρομών με επίπεδα πολλαπλών υπογραφών
 • Ολοκληρώθηκε: Το κυρίως τραπεζικό σύστημα της Τράπεζας έχει ενημερωθεί και έχουν γίνει οι χρεώσεις/πιστώσεις στους αντίστοιχους λογαριασμούς
 • Εκκρεμεί (Μελλοντική Εκτέλεση) : Η συναλλαγή έχει καταχωρηθεί και αναμένεται να εκτελεστεί κατά την επιλεγμένη μελλοντική Ημερομηνία Εκτέλεσης
 • Ακυρώθηκε (από το χρήστη): Η συναλλαγή έχει απορριφθεί από το χρήση.  Μπορεί να γίνει για συναλλαγές σε εκκρεμότητα ή συναλλαγές για τις οποίες αναμένεται έγκριση από πρόσθετο άτομο (πολλαπλές υπογραφές)
 • Απορρίφθηκε (από το σύστημα): Η συναλλαγήέχει απορριφθεί από το κυρίως τραπεζικό σύστημα της Τράπεζας. Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω από τη λέξη Απορρίφθηκε για να δείτε το λόγο απόρριψης
 • Απέτυχε: Εμφανίζεται όταν παρουσιαστεί ένα απρόβλεπτο πρόβλημα με το  σύστημα, πχ. στις συναλλαγές με μελλοντική ημερομηνία εκτέλεσης, που δεν εκτελούνται λόγω μη διαθεσιμότητας υπολοίπου στο λογαριασμό που θα χρεωνόταν
 • Έχει λήξει: Η κατάσταση αυτή αφορά συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες υπογραφές για την ολοκλήρωση της, πριν την ημερομηνία εκτέλεσης που έχει καθοριστεί

> Επιστροφή στους Λογαριασμούς
Αρχική