Λογαριασμοί - Πληροφορίες

Δυνατότητα για εμφάνιση διάφορων χρήσιμων πληροφοριών για το λογαριασμό.

Γενικές Πληροφορίες

(Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση)

  • Αριθμός Λογαριασμού: Επιλέξτε το λογαριασμόγια τον οποίο επιθυμείτε να δείτε πληροφορίες. Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη
  • Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ταχυδρομικήδιεύθυνση ή ταχυδρομικό κιβώτιο όπου αποστέλλεται η  κατάσταση κίνησης του λογαριασμού καθώς και διάφορες ενημερώσεις
  • Διαθέσιμο Υπόλοιπο: Αντιπροσωπεύει το καθαρό υπόλοιπο που είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάληψη/χρηματικές συναλλαγές
  • Υπόλοιπο: Συμπεριλαμβάνει συναλλαγές οι οποίες δεν έχουν ξεκαθαρίσει, όπως δεσμευμένα ποσά για συναλλαγές καρτών ή αξεκαθάριστα ποσά επιταγών
  • Μετατροπέας: Χρησιμοποιήστε την επιλογή για να δείτε τα αντίστοιχα υπόλοιπα σε άλλο νόμισμα. Οι τιμές συναλλάγματος που χρησιμοποιούνται είναι οι ημερήσιες τιμές συναλλάγματος της Τράπεζας όπως εμφανίζονται στη συναλλαγή Άλλες Υπηρεσίες /Ισοτιμίες Συναλλάγματος

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες

  • Δεσμευμένα Ποσά: Κάντε κλικ για να δείτε αναλυτικά όλα τα ποσά που είναι δεσμευμένα και αφορούν αγορές με κάρτα, δεσμεύσεις γα αναλήψεις μετρητών από άλλη Τράπεζα ή δεσμεύσεις για άλλους λόγους. Κάντε κλικ στα εικονίδια   και  για να εκτυπώσετε ή να φυλάξετε τις πληροφορίες αντίστοιχα
  • Επιταγές προς Εκκαθάριση: Κάντε κλικγια να δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για επιταγές που εκκρεμούν προς εκκαθάριση. Κάντε κλικ στα εικονίδια  και  για να εκτυπώσετε ή να φυλάξετε τις πληροφορίες αντίστοιχα
  • Συνδεδεμένες/ Επιπρόσθετες Κάρτες: Εμφανίζονται όλες οι κάρτες που είναι συνδεδεμένες με το λογαριασμό για σκοπούς ανάληψης μετρητών ή άλλη χρήση στην ΑΤΜ, καθώς και οι επιπρόσθετες κάρτες που έχουν στην κατοχή τους τρίτα πρόσωπα (εκτός του ιδιοκτήτη του λογαριασμού)

Πιστωτικές Κάρτες

  • Εμφανίζονται επιπρόσθετες πληροφορίες όπως το Όριο της κάρτας, το Σχέδιο στο οποίο συμμετέχει και το Υπόλοιπο Βαθμών που έχετε συγκεντρώσει (αν υπάρχουν), καθώς και το Ποσό και Ημερομηνία της επόμενης δόσης.  Οι πληροφορίες για το Σχέδιο και Υπόλοιπο Βαθμών είναι διαθέσιμες μόνο για τα σχέδια WomansCard και Card & Fly.

 Δάνεια

  • Εμφανίζονται επιπρόσθετες πληροφορίες όπως το σύνολο των εναπομεινάντων  δόσεων, το ποσό της επόμενης δόσης, τους τόκους υπερημερίας, καθώς και τυχόν καθυστερήσεις

 

> Επιστροφή στους Λογαριασμούς
Αρχική