Λογαριασμοί - Υπόλοιπα

Δυνατότητα να βλέπετε το λογιστικό και διαθέσιμο υπόλοιπο όλων των συνδεδεμένων λογαριασμών, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Δυνατότητες

(Διαδικασία –  που εφαρμόζεται στην Ολοκληρωμένη Έκδοση)

  • Δείτε τις τελευταίες 10 συναλλαγές ή τις συναλλαγές των τελευταίων 30 ημερών  επιλέγοντας τα αντίστοιχα εικονίδια  και που βρίσκονται δίπλα από τον αριθμό/όνομα λογαριασμού
  • Κάντε κλικ στον αριθμό/όνομα λογαριασμού για να δείτε περισσότερες πληροφορίες
  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε την ταχυδρόμηση του statement για το συγκεκριμένο λογαριασμό (υπάρχει χρέωση)
  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να καταργήσετε την ταχυδρόμηση του statement για το συγκεκριμένο λογαριασμό
  • Για να αλλάξετε την ονομασία (π.χ. Τρεχούμενος) και τη σειρά εμφάνισης των λογαριασμών, επιλέξτε το εικονίδιο  Διαμόρφωση. Οι αλλαγές ισχύουν μόνο για τις λίστες επιλογών (drop downs) του Internet Banking
  • Σε περίπτωση που αλλάξετε το όνομα του λογαριασμού, ο αριθμός λογαριασμού είναι διαθέσιμος όταν μετακινήσετε τον κέρσορα πάνω από το όνομα του λογαριασμού που έχετε δώσει
  • Επιλέξτε Είδος Λογαριασμού ή/και Νόμισμα από τις αντίστοιχες λίστες επιλογών. Πατήστε Επιλογή Κριτηρίου για να απομονώσετε τις πληροφορίες που επιθυμείτε ή Διαγραφή Κριτηρίου για να καθαρίσετε τις επιλογές
  • Χρησιμοποιήστε την επιλογή Μετατροπέας για να δείτε τα αντίστοιχα υπόλοιπα σε άλλο νόμισμα. Οι τιμές συναλλάγματος που χρησιμοποιούνται είναι οι ημερήσιες τιμές συναλλάγματος της Τράπεζας όπως εμφανίζονται στη συναλλαγή Άλλες Υπηρεσίες /Ισοτιμίες Συναλλάγματος

 

> Επιστροφή στους Λογαριασμούς
Αρχική