Προσφερόμενα Προϊόντα και Υπηρεσίες

Η Διεύθυνση Global Corporate Banking & Markets της Τράπεζας Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένες λειτουργικές τραπεζικές εργασίες και επενδυτικές λύσεις στους ναυτιλιακούς μας πελάτες.

Οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα και τμήματα της Τράπεζας, όπως το Corporate Finance και το Τμήμα Χρηματοδότησης Ακινήτων.

 • Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση
 • Συναλλαγές πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική

  Μεταφορές σε SWIFT και SEPA, αυτόματες πληρωμές , πληρωμές μισθοδοσίας.

 • Καταθετικά προϊόντα

  Τρεχούμενοι λογαριασμοί στα κύρια νομίσματα, εμπρόθεσμες καταθέσεις, καταπιστευματικές υπηρεσίες.

 • Treasury Products

  Μεγάλη γκάμα σε λύσεις που αφορούν προϊόντα ξένου συναλλάγματος, διαχείρισης κινδύνου επιτοκίων, και άλλα δομημένα προϊόντα.

 • Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Wealth Management) και Private Banking
 • Operational Banking

  Operational Banking συμπεριλαμβανομένων L/Cs and Εγγυητικών.

 • Χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών
 • Πιστωτικές και Χρεωστικές κάρτες
 • Υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής
 • Υπηρεσία Διαχείρισης Κεφαλαίων
 • Εκτέλεση εντολών (Global Brokerage)
 • Υπηρεσίες Θεματοφυλακής (Custodian Services)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Διευθυντική μας ομάδα

Τμήματα/Υπηρεσίες

από τα οποία μπορώ να εξυπηρετηθώ