Ναυτιλιακό Κέντρο

συνεργάτης εμπιστοσύνης για τις ναυτιλιακές σας επιχηρηματικές δραστηριότητες

 • Εξατομικευμένες υπηρεσίες

  Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους ναυτιλιακούς μας πελάτες, όπως ναυτιλιακά δάνεια, υπηρεσίες συναλλαγών και προϊόντα διαχείρισης κινδύνου και μια γκάμα εξατομικευμένων τραπεζικών και υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων. 

 • Ποιότητα και εξυπηρέτηση

  H σημαντικότερη αξία που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι η υψηλή ποιότητα στην προσωπική εξυπηρέτηση, βασισμένη στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη, με προσοχή στη λεπτομέρεια.

Όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας

 • Η Διεύθυνση Global Corporate Banking & Markets της Τράπεζας Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένες λειτουργικές τραπεζικές εργασίες και επενδυτικές λύσεις στους ναυτιλιακούς μας πελάτες, που περιλαμβάνουν:
  • Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση
  • Συναλλαγές πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική – μεταφορές σε SWIFT και SEPA, αυτόματες πληρωμές , πληρωμές μισθοδοσίας.
  • Καταθετικά προϊόντα - τρεχούμενοι λογαριασμοί στα κύρια νομίσματα, εμπρόθεσμες καταθέσεις, καταπιστευματικές υπηρεσίες.
  • Operational Banking συμπεριλαμβανομένων L/Cs and Εγγυητικών.
  • Χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών
  • Πιστωτικές και Χρεωστικές κάρτες
  • Υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής
  • Treasury Products – Μεγάλη γκάμα σε λύσεις που αφορούν προϊόντα ξένου συναλλάγματος, διαχείρισης κινδύνου επιτοκίων, και άλλα δομημένα προϊόντα.
  • Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Private Banking
  • Εκτέλεση εντολών (Global Brokerage)
  • Υπηρεσία Διαχείρισης Κεφαλαίων
  • Υπηρεσίες Θεματοφυλακής (Custodian Services).
  Οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα και τμήματα της Τράπεζας, όπως το Corporate Finance και το Τμήμα Χρηματοδότησης Ακινήτων.