Β2Β APIs Ψηφιακή Υπηρεσία

  • Ψηφιακή σύνδεση για εταιρείες

    Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια βασική πλατφόρμα ηλεκτρονικών επιχειρηματικών τραπεζικών υπηρεσιών, απευθείας από το σύστημα Enterprise Resource Planning (ERP) της επιχείρησής τους.

  • Προσφερόμενες υπηρεσίες

    Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα υπόλοιπα λογαριασμών, σε πληροφορίες λογαριασμών, ιστορικό κινήσεων, κατάσταση συναλλαγών, δημιουργία μισθοδοσίας. συναλλαγών και μαζικών πληρωμών.

    Μάθετε περισσότερα εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Διευθυντική μας ομάδα

Τμήματα/Υπηρεσίες

από τα οποία μπορώ να εξυπηρετηθώ