Χρηματοδοτικές Λύσεις

Τρεχούμενοι Λογαριασμοί

Προσαρμοσμένα όρια χρηματοδότησης για τις ανάγκες σας σε κεφάλαιο κίνησης τα οποία καλύπτουν τόσο τις καθημερινές όσο και τις εποχιακές διακυμάνσεις στη ρευστότητα της επιχείρησής σας.

Δάνεια Τακτής Προθεσμίας

Δάνεια με ευέλικτους όρους και προϋποθέσεις, ανάλογα με τις δικές σας ταμειακές απαιτήσεις και προφίλ (σταθερό/κυμαινόμενο επιτόκιο, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, με προσαρμοσμένο πρόγραμμα αποπληρωμής ανάλογα με τις προβλέψεις των ταμειακών σας ροών).

Χρηματοδότηση Περιουσιακών Στοιχείων

Όριο χρηματοδοτήσεων ή ad-hoc διευκολύνσεις ενοικιαγοράς αντικειμένων, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, όρια για χρηματοδότηση αποθεμάτων, όρια προκαταβολών, τα οποία περιορίζουν τις ανάγκες για πρόσθετες εξασφαλίσεις και προσφέρουν ευελιξία για επιλογή του επιθυμητού νομίσματος, επιτοκίου και προγράμματος αποπληρωμής.

Εμπορικές Διευκολύνσεις

Με το ευρύ δίκτυο που διαθέτουμε είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε πολλαπλές επιλογές ώστε να διευκολύνουμε τις εμπορικές ροές και διασυνοριακές συναλλαγές σας, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα σας αλλά και το αναπτυξιακό σας δυναμικό.

Επίσης προσφέρουμε προσαρμοσμένα όρια για πολλαπλά είδη εμπορικών πιστωτικών διευκολύνσεων, όπως εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις, συναλλαγματικές, τα οποία συνδυάζονται κατάλληλα με τα ανάλογα εργαλεία διαχείρισης συναλλάγματος σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας.

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα
ΤHE CYPRUS ECONOMY CHARTBOOK Bank of Cyprus Economic Research - Ιούλιος 2019 Περισσότερα...
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.