Δίπλα σας

στη μεταφορά των τραπεζικών σας υποχρεώσεων 

Η ειδική ομάδα Εταιρικών Σχέσεων σας βοηθά να μεταφέρετε την τραπεζική σας σχέση από άλλη Τράπεζα στην Τράπεζά μας, χωρίς να έχετε οποιεσδήποτε  επιπτώσεις στις καθημερινές σας δραστηριότητες.

Πώς λειτουργεί:

  • Βήμα 1ο: Δημιουργία λογαριασμού

    Σας βοηθάμε να συμπληρώσετε τις αιτήσεις που απαιτούνται για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία επαλήθευσης "Know Your Customer".

  • Βήμα 2ο: Δημιουργία προϊόντων

    Αξιολογούμε τις ανάγκες σας και σας προτείνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας ταιριάζουν.

  • Βήμα 3ο: Δημιουργία δραστηριότητας

    Χειριζόμαστε οποιαδήποτε διαδικασία εναλλαγής προκύψει, όπως είναι ο προσδιορισμός πάγιων εντολών και άμεσων χρεώσεων, σύνδεση στο Internet Banking και εξόφληση υπολοίπων με άλλη τράπεζα