Επενδυτικές επιλογές

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα CISCO

  Η CISCO προσφέρει γρήγορη και ασφαλή ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να καταχωρείτε τις εντολές σας στα Χρηματιστήρια Κύπρου και Αθηνών και να έχετε πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες.

 • Private Banking Στοχεύουμε στην ανάπτυξη και τη διαφύλαξη της περιουσίας σας, μέσω της επιτυχούς ισορροπίας μεταξύ ρίσκου και απόδοσης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πλήρη σειρά τραπεζικών και άλλων προϊόντων.
 • Treasury Solutions

  Έμπειροι επαγγελματίες του Global Markets & Custody Department προσφέρουν  εξατομικευμένες λύσεις για όσους πελάτες ενδιαφέρονται να καλύψουν τον κίνδυνο αγοράς. Στη γκάμα των προϊόντων που προσφέρονται μπορείτε να βρείτε Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης, Συμβάσεις Ανταλλαγής, Προθεσμιακές Συμβάσεις κ.α.. Παρέχονται ανταγωνιστικές τιμές για μετατροπές ξένου συναλλάγματος, απευθείας επικοινωνία με το dealing room και προσυμφωνημένη τιμολόγηση με βάση τον αναμενόμενο όγκο μετατροπών.

Όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας

 • Ο Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ («CISCO», «η Εταιρεία») είναι ο αρχαιότερος και από τους μεγαλύτερους πάροχους επενδυτικών υπηρεσιών στην Κύπρο. Η CISCO εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 003/03) και είναι θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Κύπρου, του μεγαλύτερου και αρχαιότερου τραπεζικού ομίλου στην Κύπρο.

  Μάθετε περισσότερα εδώ:

  http://www.cisco-online.com.cy/el-GR/Welcome_gr/

 • Έχετε τη δυνατότητα επιλογής μέσα από μια πλήρη σειρά τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών:

  • Αποταμιευτικά σχέδια σε όλα τα κύρια διεθνή νομίσματα που παρέχει η Τράπεζα.
  • Πρόσβαση στις διεθνείς αγορές μετοχών, ομολόγων, νομισμάτων, εμπορευμάτων κ.λπ.
  • Εξατομικευμένα δομημένα επενδυτικά προϊόντα.
  • Αμοιβαία κεφάλαια διεθνών οίκων με ποικίλες επενδυτικές στρατηγικές.
  • Πολυδιαχειριστικά αντισταθμιστικά ταμεία (Hedge Funds) διεθνών οίκων με ποικίλες επενδυτικές στρατηγικές.
  • Συμβουλευτικές επενδυτικές υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες διακριτικής ευχέρειας μέσω της Bank of Cyprus Asset Management.

  Μάθετε περισσότερα εδώ

  • Ανταγωνιστικές τιμές για μετατροπές ξένου συναλλάγματος.
  • Απευθείας επικοινωνία με το dealing room και προσυμφωνημένη τιμολόγηση με βάση τον αναμενόμενο όγκο μετατροπών.
  • Εξατομικευμένες λύσεις για πελάτες που ενδιαφέρονται να καλύψουν τον κίνδυνο αγοράς που διατρέχουν.
  • Προϊόντα, όπως Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης, Συμβάσεις Ανταλλαγής και Προθεσμιακές Συμβάσεις τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση των κινδύνων μιας εταιρείας έναντι διαφορετικών παραμέτρων της αγοράς όπως π.χ. Επιτόκια, Ξένο Συνάλλαγμα, Εμπορεύματα, κ.λπ.

  Μάθετε περισσότερα