Υπάρχει μια λύση χρηματοδότησης για σας

  • Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Έχετε ανάγκη από κεφάλαιο κίνησης; Προσφέρουμε προσαρμοσμένα όρια χρηματοδότησης για τις ανάγκες σας που καλύπτουν τις καθημερινές και τις εποχιακές διακυμάνσεις στη ρευστότητα της επιχείρησής σας.
  • Δάνεια Τακτής Προθεσμίας Σκέφτεστε για δάνειο; Προσφέρουμε δάνεια με ευέλικτους όρους και προϋποθέσεις, ανάλογα με τις ταμειακές σας απαιτήσεις και προφίλ, με σταθερό/κυμαινόμενο επιτόκιο, σε ευρώ ή ξένο νόμισμα.
  • Χρηματοδότηση Περιουσιακών Στοιχείων Θέλετε χρηματοδοτήσεις που περιορίζουν τις ανάγκες για πρόσθετες εξασφαλίσεις; Επιλέξτε όριο χρηματοδοτήσεων ή ad-hoc διευκολύνσεις ενοικιαγοράς αντικειμένων, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, όρια για χρηματοδότηση αποθεμάτων ή όρια προκαταβολών.
  • Εμπορικές Διευκολύνσεις Προσφέρουμε πολλαπλές επιλογές για να διευκολύνουμε τις εμπορικές ροές και διασυνοριακές σας συναλλαγές. Επιλέξτε προσαρμοσμένα όρια για πολλαπλά είδη εμπορικών πιστωτικών διευκολύνσεων (εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις ή συναλλαγματικές).
  • Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα

    Αναζητάτε δάνεια ή διευκολύνσεις με ευνοϊκούς όρους; Θέλετε να διαχειριστείτε θέματα επέκτασης και ανάπτυξης της επιχείρησής σας; Προσφέρουμε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα με ευνοϊκούς όρους. Μάθετε περισσότερα εδώ.