Εξειδικευμένες υπηρεσίες

  • Χρηματοδότηση Έργων

    Παρέχουμε εξειδικευμένες και πλήρεις χρηματοοικονομικές προτάσεις για μεγάλα έργα τα οποία απαιτούν προσαρμοσμένες λύσεις, κατάλληλες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για ένα ευρύ φάσμα έργων και πολλούς διαφορετικούς κλάδους.

  • Κοινοπρακτικά Δάνεια

    Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους οργανισμούς, στηρίζουμε τη διαμόρφωση των καλύτερων λύσεων και διασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων σε πολλούς τομείς. Ομάδα ειδικών έχει διαμορφώσει πολλά τέτοια δάνεια.

    Είμαστε η κορυφαία τράπεζα Κοινοπρακτικών Δανείων στην Κύπρο η οποία ενεργεί ως διοργανώτρια τράπεζα (Lead Arranger), ανάδοχος (Underwriter) και δανειακός αντιπρόσωπος (Security Agent).