Επικαιροποίηση στοιχείων πελάτη

Οι οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, προνοούν όπως η Τράπεζα επικαιροποιεί τα στοιχεία των υφιστάμενων πελατών της ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαιροποίησης στοιχείων  που διεξάγεται μέσω του Τηλεφωνικού μας Κέντρου, οι πελάτες που έχουν ήδη ειδοποιηθεί θα πρέπει να συμπληρώσουν  τα πιο κάτω στοιχεία και επισυνάψουν τα απαιτούμενα έγγραφα.

1. Στοιχεία πελάτη

2. Απαιτούμενα έγγραφα

Αποδεκτά : PDF,JPG & PNG formats (Max: 2 MBs)

Επισυνάψετε: *

α) Αντίγραφο Μισθοδοσίας (όχι παλαιότερο των 6 μηνών) ή
β) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Για να ενημερωθώ για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, τα δικαιώματα μου και άλλες σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια και χρήση των δεδομένων μου στην Τράπεζα, αντιλαμβάνομαι ότι μπορώ να ανατρέξω στη  ‘Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων’