Ασφάλειες

Οι θυγατρικές μας εταιρείες, Eurolife (Ασφάλεια Ζωής) και Γενικές Ασφάλειες Κύπρου (Ασφάλειες Γενικού Κλάδου), σας προσφέρουν ασφαλιστικά προϊόντα για προστασία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. 

  • Επαγγελματική ασφάλιση

    Επιλέξτε τώρα τη σωστή επαγγελματική ασφάλιση και ελαχιστοποιήστε τις συνέπειες για σας και την επιχείρησή σας.

  • Aσφαλιστικό πρόγραμμα υγείας

    Μπορείτε να επιλέξετε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας για τους εργαζόμενους σας.