Η Factors σάς λύνει τα χέρια

Προσφέρουμε ένα φάσμα χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας, αν παρέχετε προϊόντα και υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση στους χρεώστες σας.    

  • Μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης, αλλά και διαχείριση και ασφάλιση των εισπρακτέων σας.

  • Προσφέρουμε όρια εγχώριου factoring, εμπιστευτικής προεξόφλησης τιμολογίων και προεξόφλησης μεταχρονολογημένων επιταγών.  Μάθετε περισσότερα εδώ.