Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Συναλλαγών


BOC
eTrader

Η BOC eTrader, η ηλεκτρονική μας πλατφόρμα συναλλαγών με περιθώριο, παρέχει στους πελάτες άμεση πρόσβαση σε ανταγωνιστικές, ζωντανές τιμές για την εκτέλεση συναλλαγών άμεσης παράδοσης (FX Spot), προθεσμιακών πράξεων (FX Forward), καθώς και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures Contracts) σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Η Διαπραγμάτευση με Περιθώριο επιτρέπει στους πελάτες να διατηρούν σημαντική μόχλευση στο διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού τους. Η πλατφόρμα BOC eTrader διατίθεται για πράξεις για σκοπούς κερδοσκοπίας, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως τρόπος αντιστάθμισης στην έκθεση σε συναλλαγματικό και εμπορικό κίνδυνο.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.