Συμβουλές ανακαίνισης από τον Σπύρο Σούλη
Πλεονεκτήματα δανείου ανακαίνισης από την Τράπεζα Κύπρου

• Χαμηλό Επιτόκιο
• Δυνατότητα αναστολής μέχρι δύο μηνιαίων δόσεων τον χρόνο
• Περίοδος χάριτος στο κεφάλαιο για 1 χρόνο
• Δεν χρεώνονται έξοδα εγγράφων και διευθέτησης δανείου
• Δεν χρεώνονται έξοδα αρχικής εκτίμησης

Το επιτόκιο και οι επιλογές σου

Οι επιλογές και τα χαρακτηριστικά του σχεδίου που παρουσιάζονται πιο κάτω αφορούν μόνιμους κατοίκους Κύπρου. Αν δεν είσαι μόνιμος κάτοικος Κύπρου τα τελευταία 5 χρόνια και ενδιαφέρεσαι για στεγαστικά δάνεια, επικοινώνησε με οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου για να ενημερωθείς για τις επιλογές σου.

Επιτόκιο

Από 2,43% (ΣΕΠΕ 2,67%)

Το επιτόκιο καθορίζεται από το αν η ανακαίνηση αφορά την πρώτη κατοικία ή το εξοχικό, αλλά και από το ύψος της συνεισφοράς. Μεγαλύτερη συνεισφορά, χαμηλότερο επιτόκιο.

Δάνειο για ανακαίνιση πρώτης κατοικίας
Συνεισφορά <= 40%
Συνεισφορά > 40%
Επιτόκιο (ΣΕΠΕ):
2,53% (2,77%)
2,43% (2,67%)
Υπολογιζόμενη δόση
€ 668,41
€ 663,70
Συνολικό πληρωτέο ποσό
€ 121.727,68
€ 120.881,47
Δάνειο για ανακαίνιση εξοχικού
Συνεισφορά <= 40%
Συνεισφορά > 40%
Επιτόκιο (ΣΕΠΕ):
3,03% (3,29%)
2,93% (3,18%)
Υπολογιζόμενη δόση
€ 692,25
€ 687,44
Συνολικό πληρωτέο ποσό
€ 126.013,91
€ 125.149,49

* Το ΣΕΠΕ υπολογίστηκε για δάνειο ιδιοκατοίκησης €100.000, 15 χρόνια αποπληρωμή (180 δόσεις), με κυμαινόμενο επιτόκιο (όπως φαίνεται στον πίνακα πιο πάνω), χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα και έξοδα εκτίμησης. Στο ΣΕΠΕ και στο συνολικό πληρωτέο ποσό περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης καθώς και τέλος για εγγραφή Υποθήκης (1%) που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο. Το παράδειγμα προϋποθέτει ότι ο πελάτης θα προσκομίσει ασφάλεια ζωής και ασφάλεια πυρός, οι οποίες θα εκχωρηθούν, και το ακίνητο θα υποθηκευτεί προς όφελος της Τράπεζας.

Ελάτε να μιλήσουμε 800 00 800/(+357)2212 8000

Ενδεικτικός υπολογιστής δανείου
*Μηνιαία δόση: €362.73
*κατα προσέγγιση
*Μηνιαία δόση: 120
*κατα προσέγγιση

Κουζίνα