62

Αρχεία Μαζικών Πληρωμών

Μέσω του Internet Banking της 1bank έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να φορτώσετε αρχείο για μαζικές πληρωμές. Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να διεξάγετε μεγάλο αριθμό μεταφορών / πληρωμών διαφόρων τύπων σε πολλούς δικαιούχους. Η λειτουργία βρίσκεται κάτω από την επιλογή Μεταφορές & Πληρωμές / Μαζικές Πληρωμές.

Κάντε κλικ εδώ  για καθοδήγηση σχετικά με τα ηλεκτρονικά αρχεία πολλαπλών πληρωμών.

SMS Digipass & Digipass APP Νέα Digipass της 1bank, για πρόσθετη ευκολία και ασφάλεια στις συναλλαγές σας Περισσότερα
Περισσότερες Πληροφορίες
  • 800 00 800
  • Για κλήσεις από εξωτερικό +357-22128000
  • Ωράριο Λειτουργίας
  • Δευτέρα έως Παρασκευή, από 07:45 μέχρι 20:00