62
Τακτικός
Για σταθερή μηνιαία αποταμίευση!
Περισσότερα...
Αναλήψεις
Μέχρι 2 αναλήψεις τον χρόνο
Διάρκεια
12 μήνες
Περισσότερα...
Επιπλέον
Αξιοποιήστε τα χρήματα που σας περισσεύουν στον τρεχούμενο σας!
Περισσότερα...
Αναλήψεις
Μέχρι και 4 τον χρόνο
Διάρκεια
12 μήνες
Περισσότερα...
Ευέλικτος
Αποταμιεύστε όσα θέλετε και όποτε θέλετε!
Περισσότερα...
Επιτόκιο
Bonus επιτόκιο
Διάρκεια
12 μήνες
Περισσότερα...
Παιδικός
Αποταμιευστε για το αύριο του παιδιού σας!
Περισσότερα...
Επιτόκιο
Προνομιακό
Διάρκεια
12 μήνες
Περισσότερα...
Save a la Card
Ξοδεύετε και αποταμιεύετε!
Περισσότερα...
Αναλήψεις
4 αναλήψεις τον χρόνο
Διάρκεια
12 μήνες
Περισσότερα...