Προειδοποιήσεις Κομισιόν

Ανησυχίες για τις αυξανόμενες πιέσεις προς την κυπριακή κυβέρνηση για εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής χαλάρωσης, εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας ταυτόχρονα πως “παραμένουν σημαντικοί” οι κίνδυνοι για τα δημόσια οικονομικά της Κύπρου.

Στην τελευταία έκθεσή της,  στα πλαίσια του πρώτου ελέγχου της κυπριακής οικονομίας μετά την έξοδο από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, η Κομισιόν αναφέρει πως οι κίνδυνοι αυτοί σχετίζονται κυρίως με την έκθεση της κυβέρνησης σε ενδεχόμενες οικονομικές υποχρεώσεις της στον χρηματοπιστωτικό τομέα και σε ημικρατικούς οργανισμούς αλλά και με δυνητικά δυσμενείς μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις. Στην έκθεση σημειώνεται επίσης η σημαντική επιβράδυνση που παρατηρείται στη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, η οποία αποδίδεται στο δύσκολο πολιτικό περιβάλλον και τις αντιδράσεις από κεκτημένα συμφέροντα.

Η Κομισιόν αναμένει επιδείνωση του πρωτογενούς δημοσιονομικού ισοζυγίου την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016 λόγω κυρίως της σημαντικής μείωση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, αλλά και της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας που αφορά την επιβολή ΦΠΑ για υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ για το 2017 προβλέπει επιδείνωση του πρωτογενούς δημοσιονομικού ισοζυγίου στο 2% του ΑΕΠ. Υπογραμμίζει εξάλλου πως η ικανότητα της Κύπρου να επιτύχει ονομαστικό πλεόνασμα μέσα στα επόμενα χρόνια, όπως έχει δεσμευθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος προσαρμογής, παραμένει ευάλωτη.