Χρηματοδότηση Αυτοκινήτου

1. Προσωπικός τραπεζίτης
2. Τι εννοούμε με τον όρο “ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ;”
3. Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση για νέο αυτοκίνητο;
4. Πώς καθορίζεται ο χρόνος αποπληρωμής;
5. Ποιες εξασφαλίσεις απαιτούνται;
6. Πώς καθορίζεται το επιτόκιο;
7. Ποιο είναι το συνολικό κόστος της χρηματοδότησης σας;
8. Τι είναι το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ);
9. Πώς υπολογίζονται οι τόκοι;
10. Τι γίνεται σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων;
11. Πότε πρέπει να πληρώσω τη δόση μου;
12. Τι γίνεται σε περίπτωση που οι συνθήκες αλλάξουν και υπάρχει δυσκολία στην καταβολή των δόσεων όπως έχει προγραμματιστεί;

 

1. Προσωπικός τραπεζίτης

Για την πιο σωστή εξυπηρέτηση σας, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται πλήρως οι προσωπικές σας ανάγκες, έχουμε υιοθετήσει το θεσμό του προσωπικού τραπεζίτη με καταρτισμένα άτομα στο δίκτυο των καταστημάτων μας. Τα άτομα αυτά προσφέρουν γρήγορη, υπεύθυνη και επαγγελματική εξυπηρέτηση και μαζί τους μπορείτε να συζητήσετε όλα τα στοιχεία που θα φέρουν τη χρηματοδότηση σας «στα μέτρα σας».

2. Τι εννοούμε με τον όρο “ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ”;

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ είναι η χρηματοδότηση η  οποία χορηγείται από την Τράπεζά μας για την αγορά του αυτοκινήτου (είτε καινούργιου, είτε μεταχειρισμένου) της επιλογής σας.

Το αυτοκίνητο χρηματοδοτείται με τη μέθοδο της ενοικιαγοράς. Δηλαδή, μετά την έγκριση, μεταβιβάζεται το αυτοκίνητο από τον πωλητή στο όνομα της Τράπεζας και στο όνομά σας. Όταν ξοφληθεί η χρηματοδότηση, τότε γίνεται μεταβίβαση σε εσάς, σαν απόλυτου ιδιοκτήτη, αφού καταβληθεί μικρό συμβολικό ποσό στην Τράπεζα ως δικαίωμα αγοράς.

3. Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση για νέο αυτοκίνητο;

Μπορείτε να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση για νέο αυτοκίνητο, αν είστε ηλικίας 18-65 ετών και εργάζεστε ή έχετε άλλες πηγές εισοδημάτων.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή, αφού μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας απευθείας στα γραφεία πώλησης αυτοκινήτων. Φυσικά, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και σε οποιοδήποτε κατάστημά μας.

Κατά την εξέταση του αιτήματος σας πιθανόν να σας ζητηθεί η καταβολή προκαταβολής ή εξασφαλίσεων (προσωπικές εγγυήσεις κτλ.). Αφού δοθεί η έγκριση, μπορείτε να υπογράψετε τα απαραίτητα έγγραφα σε οποιοδήποτε κατάστημα της υπηρεσίας Ενοικιαγοράς & Leasing και του δικτύου καταστημάτων μας ή σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα με το ποσό της χρηματοδότησης, στα γραφεία του πωλητή.

Εφόσον υπογράψετε τα σχετικά έγγραφα και τηρηθούν οι όροι έγκρισης, η Τράπεζα πληρώνει τον πωλητή και εσείς αποκτάτε άμεσα το αυτοκίνητο σας.   

4. Πώς καθορίζεται ο χρόνος αποπληρωμής;

Η διάρκεια αποπληρωμής εξαρτάται από το είδος του αυτοκίνητου. Δηλαδή, αν το αυτοκίνητο είναι καινούριο, τότε θα έχετε την ευχέρεια για μεγαλύτερη διάρκεια σε σύγκριση με την περίπτωση που είναι μεταχειρισμένο.

Ακόμη ένας καθοριστικός παράγοντας για τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας, είναι τo ύψος των δόσεων που μπορείτε να καταβάλλετε, δηλαδή μια χαμηλή δόση αυξάνει τη συνολική περίοδο της χρηματοδότησης σας, ενώ μια μεγαλύτερη μικραίνει τη διάρκεια. 

5. Ποιες εξασφαλίσεις απαιτούνται;

Εξασφάλιση είναι το ίδιο το αυτοκίνητο που αγοράζετε. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να ζητηθούν και επιπρόσθετες εξασφαλίσεις όπως προσωπικές εγγυήσεις, δέσμευση κατάθεσης κτλ.

6. Πώς καθορίζεται το επιτόκιο;

Το επιτόκιο καθορίζεται με βάση: 

  • το είδος του αυτοκίνητου, δηλαδή αν είναι καινούριο ή μεταχειρισμένο
  • το ύψος της προκαταβολής, δηλαδή με μεγαλύτερη προκαταβολή θα έχεις μειωμένο επιτόκιο

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο.

7. Ποιο είναι το συνολικό κόστος της χρηματοδότησης σας;

Το συνολικό κόστος αποτελείται από:

  • τους τόκους
  • το δικαίωμα αγοράς, όπως καθορίζεται στη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ  
  • τα κυβερνητικά έξοδα (π.χ. χαρτόσημα, έξοδα μεταβιβάσεων)

Στην περίπτωση που η χρηματοδότηση σας αποπληρώνεται σύμφωνα με το συμβόλαιό σας, τότε δεν προκύπτει κανένα άλλο επιπρόσθετο κόστος.

8. Τι είναι το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ);  

Το ΣΕΠΕ είναι το συνολικό κόστος της χρηματοδότησης για τον καταναλωτή, εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό της χρηματοδότησης. Το ΣΕΠΕ περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κόστους της χρηματοδότησης  (συμπεριλαμβανομένων των τόκων και όλων των εξόδων, τα οποία καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής).

Το ΣΕΠΕ αποτελεί το καλύτερο εργαλείο, αφού συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα και έτσι σας βοηθά να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα όταν συγκρίνετε διαφορετικά σχέδια είτε της ιδίας Τράπεζας είτε άλλων. 

9. Πώς υπολογίζονται οι τόκοι;  

Μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων  είναι οι εξής:

  • Ο τόκος υπολογίζεται πάντοτε στο καθημερινό υπόλοιπο. Ως αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου οι τόκοι μειώνονται δεδομένου ότι μειώνεται και το υπόλοιπο με τις πληρωμές που έχετε κάνει.
  • Ο τόκος προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το ημερήσιο ποσοστό επιτοκίου με το ημερήσιο υπόλοιπο του.
  • Οι τόκοι που συσσωρεύονται προστίθενται (κεφαλαιοποιούνται) στο υπόλοιπο δύο φορές το χρόνο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (30/6 και 31/12).

10. Τι γίνεται σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων;

Σε περίπτωση που δεν αποπληρόνονται  ομαλά οι δόσεις σας, προκύπτουν επιπρόσθετα έξοδα. Τα έξοδα παρουσιάζονται σαν επιπρόσθετη επιβάρυνση στο επιτόκιο για το ποσό που δεν έχει πληρωθεί. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα θα πρέπει να πληρώνετε τη δόση σας τη συγκεκριμένη μέρα που έχει συμφωνηθεί.   

11. Πότε πρέπει να πληρώσω τη δόση μου;

H δόση σας πρέπει να καταβάλλεται κανονικά στην ημερομηνία που προνοείται από τους όρους του συμβολαίου σας. Για να αποφεύγονται άσκοπα έξοδα καθυστερήσεων θα πρέπει να συζητάτε με τον προσωπικό σας τραπεζίτη και να καθορίζεται από την αρχή η ημερομηνία που σας βολεύει για την καταβολή της δόσης σας. Αν αυτή η ημερομηνία αλλάξει μελλοντικά, θα πρέπει να έρθετε έγκαιρα σε επαφή με τον προσωπικό σας τραπεζίτη για να γίνει η ανάλογη αλλαγή. Για τη δική σας ευκολία είναι σωστό να δώσετε γραπτές οδηγίες στην Τράπεζα, ώστε η δόση σας να καταβάλλεται αυτόματα από τον τρεχούμενο λογαριασμό σας.

12. Τι γίνεται σε περίπτωση που οι συνθήκες αλλάξουν και υπάρχει δυσκολία στην καταβολή των δόσεων όπως έχει προγραμματιστεί;

Σε περίπτωση που αλλάξουν οι οικονομικές σας συνθήκες και δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας και στην κανονική καταβολή των δόσεων, πρέπει να έρθετε έγκαιρα σε επαφή με τον προσωπικό σας τραπεζίτη για να διευθετήσετε ένα καινούργιο πρόγραμμα αποπληρωμής που θα ανταποκρίνεται στις νέες πραγματικότητες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL