Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

1. Πώς μπορώ να εξασφαλίσω προσωπικό δάνειο;
2. Ποιο είναι το μέγιστο ποσό του δανείου;
3. Ποιες εξασφαλίσεις χρειάζομαι;
4. Πώς καθορίζεται ο χρόνος αποπληρωμής των προσωπικών δανείων;
5. Πώς καθορίζεται το επιτόκιο;
6. Ποιο το συνολικό κόστος του δανείου μου;
7. Πώς υπολογίζονται οι τόκοι;
8. Ποιά είναι τα αρχικά έξοδα του δανείου μου;
9. Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με την καταβολή των δόσεων του δανείου μου;
10. Πώς να υπολογίσω το συνολικό κόστος του δανείου μου;

 

1. Πώς μπορώ να εξασφαλίσω προσωπικό δάνειο; 

Αίτηση για προσωπικό δάνειο μπορείτε να κάνετε αν είστε 18–65 ετών και εργάζεστε ή έχετε άλλες πηγές εισοδήματος.

2. Ποιο είναι το μέγιστο ποσό του δανείου;

Τα προσωπικά δάνεια συνήθως αφορούν ποσά από €1.000 μέχρι €20.000. Ουσιαστικά όμως, δεν υπάρχει μέγιστο ποσό και το ποσό του δανείου καθορίζεται από τις ανάγκες σας σε συνάρτηση με την ικανότητά σας να αποπληρώσετε το δάνειο. Φροντίζουμε να παραχωρούμε δάνεια που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αλλά και οικονομικές δυνατότητες των πελατών μας.

3. Ποιες εξασφαλίσεις χρειάζομαι;

Τα προσωπικά δάνεια, προσφέρονται με τις πιο κάτω εξασφαλίσεις:

 •  προσωπικές εγγυήσεις
 •  εκχώρηση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής
 •  δέσμευση καταθετικού λογαριασμού
 •  υποθήκευση ακινήτου κ.ά.

4. Πώς καθορίζεται ο χρόνος αποπληρωμής των προσωπικών δανείων;

Μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής 10 χρόνια και συνήθως γίνεται με ισόποσες μηνιαίες δόσεις. To ύψος των δόσεων είναι καθοριστικός παράγοντας για τη διάρκεια του δανείου σας.

5. Πώς καθορίζεται το επιτόκιο;

Από την εξασφάλιση που προσφέρεις. Προσφέροντας εμπράγματη εξασφάλιση (π.χ. υποθήκη, δέσμευση κατάθεσης, εκχώρηση ασφάλειας ζωής με αξία εξαγοράς), το επιτόκιο να είναι χαμηλότερο ενώ στις περιπτώσεις όπου προσφέρονται προσωπικές εγγυήσεις το επιτόκιο να είναι ψηλότερο.

6. Ποιο το συνολικό κόστος του δανείου μου;

Το συνολικό κόστος οποιουδήποτε δανείου αποτελείται από:

 •  τους τόκους
 •  τα αρχικά έξοδα που καταβάλλονται στην Τράπεζα
 •  τα κυβερνητικά έξοδα (π.χ. υποθηκευτικά / χαρτόσημα)
 •  τα έξοδα σε τρίτους (π.χ. έξοδα εκτίμησης ακινήτου)

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που το δάνειο δεν αποπληρώνεται κανονικά προκύπτουν επιπρόσθετα έξοδα τα οποία περιγράφονται παρακάτω.

7. Πώς υπολογίζονται οι τόκοι;

 • Ο τόκος υπολογίζεται πάντοτε στο καθημερινό υπόλοιπο του δανείου. Ως αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου οι τόκοι μειώνονται δεδομένου ότι μειώνεται και το υπόλοιπο του δανείου.
 • Ο τόκος προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το ημερήσιο ποσοστό επιτοκίου του δανείου με το ημερήσιο υπόλοιπό του.

8. Ποιά είναι τα αρχικά έξοδα του δανείου μου;

Τα προσωπικά δάνεια φέρουν αρχικά έξοδα που καταβάλλονται μια φορά, κατά την παραχώρηση του δανείου. Τα έξοδα αυτά είναι τα εξής:

Αρχικά έξοδα Τράπεζας

 • Έξοδα διευθέτησης: αφορούν έξοδα της Τράπεζας για την ετοιμασία και αξιολόγηση της αίτησής σας.
 • Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων: η χρέωση είναι ανάλογη με τα έγγραφα που απαιτούνται για το συγκεκριμένο δάνειο. Για να μάθετε τις ακριβείς χρεώσεις, ζητήστε από τον προσωπικό σας τραπεζίτη τον ειδικό τιμοκατάλογο που αφορά τα προσωπικά δάνεια ή πιέστε εδώ.

Κυβερνητικά έξοδα:

Τα έξοδα αυτά καθορίζονται κατά κανόνα βάσει νομοθεσίας:

 • Έξοδα εγγραφής Υποθήκης που καταβάλλονται στο Κτηματολόγιο.
 • Έξοδα που αφορούν τη χαρτοσήμανση των εγγράφων του δανείου και καταβάλλονται στον Έφορο χαρτοσήμων.

Έξοδα που καταβάλλονται σε Τρίτους:

Αυτά τα έξοδα αφορούν την εκτίμηση που διενεργείται για λογαριασμό της Τράπεζας από εγκεκριμένους εκτιμητές στις περιπτώσεις όπου προσφέρεται ως εξασφάλιση η υποθήκευση ακινήτου ή έξοδα για ασφάλεια ζωής.

9. Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με την καταβολή των δόσεων του δανείου μου;

 • Για δική σου ευκολία μπορείς να μας δώσεις γραπτές οδηγίες έτσι ώστε η δόση σου να καταβάλλεται αυτόματα από τον τρεχούμενο σου.
 • Πρέπει να πληρώνεις τις δόσεις σου, στην ημερομηνία που προνοείται από τους όρους του δανείου σου. Φρόντισε να καθορίσεις μέσω του προσωπικού σου τραπεζίτη, μια ημερομηνία που να σε βολεύει. Ακόμα, αν αυτή η ημερομηνία πρόκειται να αλλάξει, επικοινώνησε έγκαιρα με τον προσωπικό σου τραπεζίτη.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων, προκύπτουν επιπρόσθετα έξοδα, τα οποία παρουσιάζονται ως επιβάρυνση στο επιτόκιο για το ποσό που δεν έχει πληρωθεί. Για να αποφύγεις επιπρόσθετες χρεώσεις, φρόντισε να πληρώνεις τη δόση του δανείου σου όπως έχει συμφωνηθεί.
 • Αν αλλάξουν οι οικονομικές σου συνθήκες και δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις στην κανονική καταβολή των δόσεων, επικοινώνησε έγκαιρα με τον προσωπικό σου τραπεζίτη για βρείτε μαζί ένα καινούριο πρόγραμμα αποπληρωμής.

10. Πώς να υπολογίσω το συνολικό κόστος του δανείου μου;

Μάθε το ΣΕΠΕ του.

Το ΣΕΠΕ ( Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) είναι το συνολικό κόστος του δανείου σου (συμπεριλαμβανομένων των τόκων και όλων των εξόδων που καλείσαι να πληρώσεις), εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό ποσού που έχεις δανειστεί.

Το ΣΕΠΕ σου δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα συνολικά έξοδα ενός δανείου και είναι το καλύτερο εργαλείο που σου δίνεται για να συγκρίνεις διαφορετικά σχέδια, είτε της ιδίας της Τράπεζας είτε άλλων τραπεζών, μεταξύ τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL