Το δικό σας Προσωπικό δάνειο

Έξοδα διακοπών, οικογενειακά έξοδα, ακόμη και εξόφληση υφισταμένων δανείων με σκοπό τη μείωση των μηνιαίων σας δόσεων. Όποιες κι αν είναι οι προσωπικές σας ανάγκες, σας προσφέρουμε τη λύση. 

 Τι πρέπει να γνωρίζετε:

 • Μπορείτε να δανειστείτε μέχρι και €10.000 χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.
 • Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου σας είναι 10 χρόνια.
 • Η τιμολόγηση του δανείου βασίζεται στις εξασφαλίσεις που μπορείτε να προσφέρετε. Δηλαδή με εμπράγματη εξασφάλιση (π.χ. υποθήκευση ακινήτου) διασφαλίζετε χαμηλότερο επιτόκιο από ότι αν προσφέρετε μόνο προσωπικές εγγυήσεις.
 • Μάθετε περισσότερα για τα επιτόκια και τις χρεώσεις εδώ.

Δάνειο για φωτοβολταϊκά συστήματα

Φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 5kw για οικιακή χρήση

 Στηρίζοντας την επιθυμία σας για μείωση του κόστους στο λογαριασμό του ηλεκτρικού σας ρεύματος, η Τράπεζα προσφέρει ειδικό δανειοδοτικό σχέδιο, με ευνοϊκή τιμολόγηση, για εσάς που θέλετε να κάνετε αίτηση στο σχέδιο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για οικιακή χρήση  του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Με την παραχώρηση του δανείου και την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος, έχετε την δυνατότητα εξοικονόμησης ηλεκτρικού ρεύματος και μείωση του λογαριασμού σας αφού το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (για ιδία χρήση) θα αφαιρείται από τον λογαριασμό της ΑΗΚ.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

 Μπορείτε να δανειστείτε μέχρι €9,000 με μόνη εξασφάλιση μια προσωπική εγγύηση χωρίς οποιαδήποτε συνεισφορά.

 • Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δεν θα υπάρχουν έξοδα
 •  Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής είναι τα 7 χρόνια
 • Το δάνειο απευθύνεται μόνο σε ιδιώτες
 • Το επιτόκιο του δανείου είναι Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ) + περιθώριο
 • Για την αίτηση του δανείου θα πρέπει να προσκομίσετε την προσφορά για την αγορά του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα πρέπει να προσκομίσετε την απόδειξη εξόφλησης.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

  http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/9097394350BF2C1DC2257EB4004A0668?OpenDocument

  

Προειδοποίηση: Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή. Το επιτόκιο και η δόση του δανείου δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL