Διαδικασία & ΄Εντυπο Αίτησης

Ανάλογα με το είδος του πελάτη, το αντικείμενο, καθώς και το ποσό της χρηματοδότησης επιλέξτε τα κατάλληλα έντυπα.

Παράλληλα το κάθε είδος συμβολαίου πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα έντυπα/αποδεικτικά.

 

Ιδιώτες

Τιμολόγιο

Απόδειξη προκαταβολής

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Δηλώσεις εγγυητών

Κ.Π.Ο.Σ (Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων)

Τραπεζική Εντολή

Αντίγραφα ταυτοτήτων

Αποδεικτικό Εισοδημάτων (Μισθοδοσία, Κοιν. Ασφαλίσεις)

 

Εταιρείες

Τιμολόγιο

Απόδειξη προκαταβολής

Δήλωση Περιουσιακής κατάστασης

Δηλώσεις  εγγυητών

Κ.Π.Ο.Σ (Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων)

Τραπεζική Εντολή

Πιστοποιητικό Εγγραφής εταιρείας

Πιστοποιητικό Διευθυντών

Πρακτικά Εταιρείας

Αντίγραφα ταυτοτήτων

 

Πατήστε εδώ για το έντυπο αίτησης. 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου leasing@bankofcyprus.com

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL