Διαγωνισμός Ιουλίου-Αυγούστου 2014 - 10 Laptop!

10 Τυχεροί κερδίζουν από ένα Laptop!

Ο διαγωνισμός έχει λήξει.

Ενημερώσου για τους νικητές του διαγωνισμού

Από 1/7/2014 και 31/8/2014 κάθε Μεταφορά και Πληρωμή που κάνετε μέσω Internet και Mobile Banking σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Laptop!

Για κάθε μια από τις ακόλουθες συναλλαγές μέσω Internet Banking στο 1bank.com παίρνετε αυτόματα μια συμμετοχή στην κλήρωση:

 • Μεταφορά μεταξύ λογαριασμών μου
 • Μεταφορά σε πελάτες Τράπεζας Κύπρου
 • Μεταφορά σε Τοπικές Τράπεζες
 • Εμβάσματα
 • Πληρωμές Οργανισμών/ Εταιρειών
 • E-shop
 • Δωρεές

Κάθε συναλλαγή που γίνεται μέσω Mobile Banking διπλασιάζει τις συμμετοχές σου στην κλήρωση.

 

Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Η κλήρωση των νικητών θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο 2014.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών Users της 1bank Κύπρου που έχουν ανοίξει συνδρομή στην Κύπρο κατόπιν προσωπικής τους αίτησης και όχι αίτησης που έχει υποβληθεί από νομικό πρόσωπο.
 3. Βασική προϋπόθεση για συμμετοχή στην κλήρωση είναι ο συνδρομητής να διεξάγει μέσω της 1bank εντός της περιόδου για την οποία γίνεται η κλήρωση τουλάχιστο μία συναλλαγή αξίας €3 και πάνω. «Συναλλαγή» σημαίνει μεταφορά/πληρωμή με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα Κύπρου στην Κύπρο.
 4. Κάθε Συναλλαγή που γίνεται μέσω Mobile Banking στο smart.1bank.com, στο mobi.1bank.com ή μέσω της εφαρμογής για κινητά (mobile App), δίνει δύο συμμετοχές στην κλήρωση.
 5. Το άτομο που θα κληρωθεί θα πρέπει να απαντήσει ορθά σε μία ερώτηση που θα του υποβληθεί και με την αποδοχή του δώρου δεσμεύεται να συμμετέχει σε Δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσεων.
 6. Τα δώρα θα παραδίδονται στους τυχερούς στα γραφεία της 1bank στη Λευκωσία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλέξει η Τράπεζα και κοινοποιηθεί στους τυχερούς.
 7. Η Τράπεζα δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά/βλάβη που δυνατό να επισυμβεί ή δυσλειτουργία/ελάττωμα που τυχόν διαφανεί μετά την παράδοση του δώρου στον τυχερό. Οποιαδήποτε ερωτήματα και/ή απαιτήσεις σε σχέση με το δώρο και τυχόν εγγύηση που το καλύπτει θα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στον προμηθευτή τα στοιχεία του οποίου θα δοθούν από την Υπηρεσία 1bank στον τυχερό.
 8. Η επιλογή των δώρων, η διαδικασία κλήρωσης, οι όροι και η διεξαγωγή ή συνέχιση του διαγωνισμού τελούν υπό την διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
 9. Ανακοινώσεις αναφορικά με τον διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των τυχερών, θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα 1bank.com 1bank.com
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL