Διαγωνισμός Ιουνίου - Ταξίδι €5000

1 Τυχερός κερδίζει ένα ταξιδιωτικό πακέτο €5.000!

Ο διαγωνισμός έχει λήξει.

Ενημερώσου για τη νικήτρια του διαγωνισμού

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1bank - ΙΟΥΝΙΟΣ

Από 1/6/2012 μέχρι 30/6/2012 κάθε Μεταφορά και Πληρωμή που κάνεις μέσω Internet και Mobile Banking σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις ένα ταξίδι της επιλογής σου αξίας €5.000!

Για κάθε μια από τις ακόλουθες συναλλαγές μέσω Internet Banking στο 1bank.com παίρνεις αυτόματα μια συμμετοχή στην κλήρωση:

 • Μεταφορά μεταξύ λογαριασμών μου
 • Μεταφορά σε πελάτες Τράπεζας Κύπρου
 • Μεταφορά σε Τοπικές Τράπεζες
 • Εμβάσματα
 • Πληρωμές Οργανισμών / Εταιρειών
 • e-shop
 • Δωρεές

Κάθε συναλλαγή που γίνεται μέσω Mobile Banking στο smart.1bank.com ή στο mobi.1bank.com διπλασιάζει τις συμμετοχές σου στην κλήρωση.

 

Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, Users της 1bank Κύπρου που έχουν ανοίξει συνδρομή στην Κύπρο κατόπιν προσωπικής τους αίτησης και όχι αίτησης που έχει υποβληθεί από νομικό πρόσωπο.
 2. Βασική προϋπόθεση για συμμετοχή στην κλήρωση είναι ο συνδρομητής να διεξάγει μέσω της 1bank κατά το διάστημα από 1.6.2012 μέχρι 30.6.2012 τουλάχιστο μία συναλλαγή αξίας €3 και πάνω. «Συναλλαγή» σημαίνει μεταφορά/πληρωμή με χρέωση λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα Κύπρου στην Κύπρο.
 3. Κάθε συναλλαγή που γίνεται μέσω Mobile Banking στο smart.1bank.com ή στο mobi.1bank.com δίνει δύο συμμετοχές στην κλήρωση.
 4. Ο τυχερός θα κληρωθεί και θα ενημερωθεί το πρώτο 20ήμερο του Ιουλίου 2012. Το δώρο θα του παραδοθεί στα γραφεία της 1bank στη Λευκωσία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλέξει η Τράπεζα και κοινοποιηθεί στον τυχερό.
 5. Το δώρο που θα κληρωθεί είναι €1000 μετρητά και ένα δωροκουπόνι αξίας €4000 το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί σε ταξιδιωτικό πρακτορείο που θα υποδειχθεί στον τυχερό από την Υπηρεσία 1bank. Το δωροκουπόνι θα μπορεί να εξαργυρωθεί σε διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης για ένα μόνο ταξίδι στο οποίο πρέπει να συμμετέχει και ο τυχερός και νοουμένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων.
  Το ποσό των €1000 θα δοθεί στον τυχερό με μεταφορά σε λογαριασμό του στην Τράπεζα Κύπρου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο η 1bank.
 6. Το δώρο δεν δύναται να πωληθεί, εκχωρηθεί ή μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο και δεν ανταλλάζεται με μετρητά.
 7. Η διαδικασία κλήρωσης, οι όροι και η διεξαγωγή ή συνέχιση του διαγωνισμού τελούν υπό την διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
 8. Το άτομο που θα κληρωθεί θα πρέπει να απαντήσει ορθά σε μία ερώτηση που θα του υποβληθεί και με την αποδοχή του δώρου δεσμεύεται να συμμετέχει σε Δραστηριότητες Δημοσίων Σχέσεων.
 9. Ανακοινώσεις αναφορικά με τον διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του τυχερού, θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα 1bank.com
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL