Νέα μέθοδος επιβεβαίωσης αυθεντικότητας των συναλλαγών μέσω 1bank

Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των συναλλαγών σας μέσω των Ψηφιακών Καναλιών της 1bank, ψηλά στις προτεραιότητες της.  Για να γίνει αυτό κατορθωτό, έχουν ήδη υιοθετηθεί διάφορα μέτρα ώστε να βεβαιώσει ότι οι οικονομικές σας δραστηριότητες μέσω Internet και Mobile Banking γίνονται με ασφάλεια, ακολουθώντας τις υποχρεώσεις σας σε σχέση με την ασφάλεια. 

Στα πιο πάνω πλαίσια, η 1bank ανακοινώνει ένα πρόσθετο μηχανισμό ταυτοποίησης της αυθεντικότητας των συνδρομητών ή/και συναλλαγών, τις «Ερωτήσεις Ασφαλείας».

Συγκεκριμένα, από τις 11 Οκτωβρίου 2017, κατά την είσοδό σας (login) στην 1bank (Internet & Mobile Banking) θα πρέπει να απαντήσετε σε μια σειρά προσωπικών «Ερωτήσεων Ασφάλειας». Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές ενδέχεται να σας ζητηθούν σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον για σκοπούς επιβεβαίωσης, είτε κατά την  προσπάθεια σύνδεσης σας στην 1bank είτε κατά την εκτέλεση κάποιας άλλης συναλλαγής.

Σε περίπτωση που διατηρείτε περισσότερες από μια συνδρομές (User IDs), θα πρέπει να απαντήσετε μόνο μια φορά.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις πιο κάτω πληροφορίες για τη συλλογή των δεδομένων αυτών.

Συλλογή Πληροφοριών – Απάντηση στις «Ερωτήσεις Ασφαλείας»

Κατά την σύνδεσή σας στο Internet και Mobile Banking, θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία για να απαντήσετε σε 4 «Ερωτήσεις Ασφαλείας».

ΒΗΜΑ 1 –Ελέγξτε τα καταχωρημένα (στην Τράπεζα) στοιχεία επικοινωνίας

Βεβαιώστε ότι ο καταχωρημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου και της ηλεκτρονική σας διεύθυνση είναι ορθά. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με  το Τηλεφωνικό Κέντρο της 1bank για τη διόρθωσή τους.

ΒΗΜΑ 2 – Απαντήστε στις Ερωτήσεις

Θα σας δοθούν δώδεκα (12) ερωτήσεις, εκ των οποίων οι έξι (6) σε δύο διαφορετικές λίστες. Θα πρέπει να απαντήσετε σε δύο (2) ερωτήσεις από τη Λίστα A και σε 2 από τη Λίστα Β

Σημαντικές σημειώσεις  σχετικά με τις απαντήσεις σας:

  1. Η Λίστα A περιέχει ερωτήσεις που απαιτούν μονολεκτική απάντηση. Στην απάντησή σας γίνονται δεκτοί χαρακτήρες και αριθμοί. (π.χ. η απάντηση σας να περιέχει γράμματα του Αλφαβήτου Α Β Γ και / ή αριθμούς 1 2 3)

  2. Η Λίστα Β περιέχει ερωτήσεις που απαιτούν μόνο αριθμητικές απαντήσεις. Θα πρέπει να απαντήσετε δηλαδή με ένα αριθμό χωρίς δεκαδικά ψηφία

  3. Γενικότερα οι απαντήσεις σας πρέπει να περιέχουν το μέγιστο 35 χαρακτήρες, χωρίς κενά και / ή σύμβολα

  4. Μπορείτε να απαντήσετε στα Ελληνικά, Αγγλικά, Ρώσικα και Κινέζικα.

  5. Είναι σημαντικό να θυμάστε τις απαντήσεις σας και τη γλώσσα που χρησιμοποιήσατε.

ΒΗΜΑ 3 – Επιλέξτε τη μέθοδο επιβεβαίωσης

Σε αυτό το βήμα, θα πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο επιβεβαίωσης των απαντήσεων σας. Επιλέξτε μία ανάμεσα σε 3 μεθόδους. Κάθε μέθοδος είναι διαθέσιμη δεδομένου ότι πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

  1. Digipass OTP (δεδομένου ότι είστε κάτοχος ενεργοποιημένου Digipass)

  2. Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης σε email (δεδομένου ότι έχετε καταχωρημένη έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση στο αρχείο της Τράπεζας)

  3. Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης σε αριθμό κινητού τηλεφώνου  (δεδομένου ότι υπάρχει καταχωρημένος έγκυρος αριθμός κινητού τηλεφώνου στο αρχείο της Τράπεζας)

ΒΗΜΑ 4 – Επιβεβαιώστε τα προηγούμενα βήματα

 Σε αυτό το βήμα, επιβεβαιώστε τις απαντήσεις σας και τον τρόπο επιβεβαίωσης. Επιλέξτε «Επιβεβαίωση» για ολοκλήρωση της διαδικασίας ή επιλέξτε «Πίσω» εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL