Επιτόκια και Χρεώσεις (Για εξοχικό/δεύτερη κατοικία)

Πιο κάτω φαίνονται με λεπτομέρεια τόσο τα επιτόκια του Στεγαστικού σας δανείου, όσο και χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του δανείου σας.

 

Επιτόκια

Τιμολόγηση

ΣΕΠΕ*

Υπολογιζόμενη   Δόση Δανείου

Συνολικό Πληρωτέο Ποσό

 ΒΕΣ + 0,90% (συνεισφορά >40%)

 3,28%

€551,18 

€134.944,44

ΒΕΣ + 1,00% (συνεισφορά <=40%)

3,38%

€556,18    

€136.144,03

Euribor 6M + 3,50%

3,82% 

€580,05

€141.864,46

 

ΒΕΣ = Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων Τράπεζας 2,03%

Euribor 6M: Η Τράπεζα καθορίζει το ελάχιστο ποσοστό Euribor 6 μηνών σε 0%.

  • Τα πιο πάνω σχέδια χρεώνονται με 1% έξοδα διευθέτησης και €75 έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων
  • *Το ΣΕΠΕ υπολογίστηκε στις 15/09/2017 για δάνειο €100.000 (εκτιμημένη αξία ακινήτου €150.000), 20 χρόνια αποπληρωμή (240 δόσεις), με κυμαινόμενο επιτόκιο (όπως φαίνεται στον πίνακα πιο πάνω). Στο ΣΕΠΕ και στο συνολικό πληρωτέο ποσό  περιλαμβάνονται όλα τα τραπεζικά και εκτιμητικά έξοδα, έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης, καθώς και τέλος για εγγραφή Υποθήκης (1%) που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο. Το παράδειγμα προϋποθέτει ότι ο πελάτης θα προσκομίσει ασφάλεια ζωής και ασφάλεια πυρός οι οποίες θα εκχωρηθούν και το ακίνητο θα υποθηκευτεί προς όφελος της Τράπεζας.

 

 Χρεώσεις

 

Μάθετε περισσότερα για τις χρεώσεις εδώ.

 

 Προειδοποίηση:
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  Η χορήγηση των διευκολύνσεων υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτητή ικανοποιητικών για την Τράπεζα εμπράγματων εξασφαλίσεων. Το επιτόκιο και η δόση του στεγαστικού δανείου δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.

 

Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας.  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL