Πρόωρη αποπληρωμή / εξόφληση

Στις περιπτώσεις όπου δάνειο με σταθερό επιτόκιο (σε οποιανδήποτε στιγμή κατα την διάρκεια του δανείου)  αποπληρώνεται πρόωρα πλήρως ή καταβάλλονται πρόωρα δόσεις σε σχέση με το συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής του, τότε υπάρχει πιθανότητα να χρεωθείτε με διοικητικά έξοδα προπληρωμών.

Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο δεν χρεώνονται με έξοδα πρόωρης εξόφλησης. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL