Συγκρίνετε τις καταθετικές επιλογές

Σημείωση:

  • Για το λογαριασμό e-Instant το επιτόκιο που δίδεται πάνω από €3.000, ισχύει μόνο για το ποσό που υπερβαίνει τις €3.000 και όχι για ολόκληρο το υπόλοιπο του λογαριασμού.
  • Για τους λογαριασμούς Υπο Προειδοποίηση, e-Notice και e-Fixed deposit, τα επιτόκια που εμφανίζονται ισχύουν για ολόκληρο το υπόλοιπο του λογαριασμού.
  • Tα πιο κάτω πιστωτικά επιτόκια ισχύουν μέχρι τις 14/2/2018. Αν θέλετε να ενημερωθείτε για τα νέα πιστωτικά επιτόκια που θα ισχύουν απο 15/2/2018 πατήστε εδώ 
Προϊόν Συχνότητα κατάθεσης Ελάχιστη Αρχική Κατάθεση Μέγιστο Ποσό Διάρκεια Προϊόντος Δυνατότητα ανάληψης πριν την λήξη του λογαριασμού Πληρωμή Τόκων Επιτόκιο
Για ποσά %
Ταμιευτήριο Απεριόριστη Δεν ισχύει Απεριόριστο Συνεχής Απεριόριστη Στο τέλος κάθε έτους Ενηλίκων 0,02
Ανηλίκων 0,22
Άμεσης Πρόσβασης Απεριόριστη Δεν ισχύει Απεριόριστο Συνεχής Απεριόριστη Στο τέλος κάθε έτους 0,01
e-Instant  Απεριόριστη  €1  Απεριόριστο  Συνεχής  Απεριόριστη  Στο τέλος κάθε έτους  Μέχρι 3.000  1,00 
 Πάνω απο 3.000  0,07
Λογαριασμός Υπό Προειδοποίηση 8 ημερών Απεριόριστη Δεν ισχύει Απεριόριστο Συνεχής Απεριόριστη νοουμένου ότι δοθεί προειδοποίηση 8 ημερών Στο τέλος κάθε έτους Μέχρι  €20.000 0,02
€20.001 -€100.000 0,10
Πάνω από €100.000 0,20
Λογαριασμός Υπό Προειδοποίηση 35 ημερών Απεριόριστη Δεν ισχύει Απεριόριστο Συνεχής Απεριόριστη νοουμένου ότι δοθεί προειδοποίηση 35 ημερών Στο τέλος κάθε έτους Μέχρι  €20.000 0,40
€20.001 -€100.000 0,50
Πάνω από €100.000 0,70
Λογαριασμός Υπό Προειδοποίηση 90 ημερών Απεριόριστη Δεν ισχύει Απεριόριστο Συνεχής Απεριόριστη νοουμένου ότι δοθεί προειδοποίηση 90 ημερών Στο τέλος κάθε έτους Μέχρι  €20.000 1,00
€20.001 -€100.000 1,10
Πάνω από €100.000 1,20
Λογαριασμός Υπό Προειδοποίηση 180 ημερών Απεριόριστη Δεν ισχύει Απεριόριστο Συνεχής Απεριόριστη νοουμένου ότι δοθεί προειδοποίηση 180 ημερών Στο τέλος κάθε έτους Ανεξαρτήτως ποσού 1,40
e-Notice
8 ημερών
Απεριόριστη €200 Απεριόριστο Συνεχής Απεριόριστη νοουμένου ότι δοθεί προειδοποίηση 8 ημερών Στο τέλος κάθε έτους Μέχρι  €20.000 0,10
€20.001 -€100.000 0,15
Πάνω από €100.000 0,25
e-Notice
35 ημερών
Απεριόριστη €200 Απεριόριστο Συνεχής Απεριόριστη νοουμένου ότι δοθεί προειδοποίηση 35 ημερών Στο τέλος κάθε έτους Μέχρι  €20.000 0,50
€20.001 -€100.000 0,60
Πάνω από €100.000 0,80
e-Notice
90 ημερών
Απεριόριστη €200 Απεριόριστο Συνεχής Απεριόριστη νοουμένου ότι δοθεί προειδοποίηση 90 ημερών Στο τέλος κάθε έτους Μέχρι  €20.000 1,10
€20.001 -€100.000 1,20
Πάνω από €100.000 1,30
e-Notice
180 ημερών
Απεριόριστη €200 Απεριόριστο Συνεχής Απεριόριστη νοουμένου ότι δοθεί προειδοποίηση 180 ημερών Στο τέλος κάθε έτους Μέχρι  €50.000 1,40
Πάνω από €50.000 1,50

Παραδοσιάκος Εμπρόθεσμη Κατάθεση   (γραμμάτιο)

Μία φορά κατά το άνοιγμα του λογαριασμού Χωρίς Περιορισμό Δεν επιτρέπεται άλλη κατάθεση εκτός της αρχικής Επιλογή από 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 μήνες Δεν προσφέρεται Στη λήξη του λογαριασμού Μάθετε το σημερινό επιτόκιο σε οποιοδήποτε κατάστημά μας
 e-fixed deposit (EURO) 1 μηνός   Μία φορά κατά το άνοιγμα του λογαριασμού   €1000   Απεριόριστο   1 μήνα   Δεν προσφέρεται    Στη λήξη/ανανέωση του λογαριασμού  Μέχρι  €50.000  0,25
 Πάνω από €50.000  0,35
  e-fixed deposit (EURO) 3 μηνών   Μία φορά κατά το άνοιγμα του λογαριασμού   €1000    Απεριόριστο   3 μήνες   Δεν προσφέρεται  Στη λήξη/ανανέωση του λογαριασμού   Μέχρι  €50.000 0,80
 Πάνω από €50.000  1,10
 e-fixed deposit (EURO) 6 μηνών    Μία φορά κατά το άνοιγμα του λογαριασμού     €1000    Απεριόριστο     6 μήνες    Δεν προσφέρεται   Στη λήξη/ανανέωση του λογαριασμού  Μέχρι  €50.000  1,10
Πάνω από €50.000  1,30
 e-fixed deposit (EURO) 9 μηνών     Μία φορά κατά το άνοιγμα του λογαριασμού       €1000      Απεριόριστο     9 μήνες    Δεν προσφέρεται   Στη λήξη/ανανέωση του λογαριασμού    Μέχρι  €50.000  1,20
 Πάνω από €50.000  1,40
e-fixed deposit (EURO) 12 μηνών       Μία φορά κατά το άνοιγμα του λογαριασμού    €1000     Απεριόριστο   12 μήνες    Δεν προσφέρεται    Στη λήξη/ανανέωση του λογαριασμού     Μέχρι  €50.000  1,40
 Πάνω από €50.000  1,50
Πρωτότοκος Εμπρόθεσμη Κατάθεση   (γραμμάτιο) Μία φορά κατά το άνοιγμα του λογαριασμού Δεν ισχύει Δεν επιτρέπεται άλλη κατάθεση εκτός της αρχικής Επιλογή από 3, 6 ή 12 μήνες Δεν προσφέρεται Προκαταβολικά κατά το άνοιγμα του λογαριασμού Μάθετε το σημερινό επιτόκιο σε οποιοδήποτε κατάστημά μας
Εισοδηματίας Εμπρόθεσμη Κατάθεση   (γραμμάτιο) Μία φορά κατά το άνοιγμα του λογαριασμού Δεν ισχύει Δεν επιτρέπεται άλλη κατάθεση εκτός της αρχικής Επιλογή 6 ή 12 μήνες Δεν προσφέρεται Μηνιαία καταβολή τόκων Μάθετε το σημερινό επιτόκιο σε οποιοδήποτε κατάστημά μας
Flexi Fix Εμπρόθεσμη Κατάθεση   (γραμμάτιο) Μία φορά κατά το άνοιγμα του λογαριασμού Δεν ισχύει Δεν επιτρέπεται άλλη κατάθεση εκτός της αρχικής Επιλογή από 6 ή 12 μήνες Μία φορά για την 6 μηνών κατάθεση τακτής προθεσμίας και δύο φορές για την 12 μηνών. Η κάθε ανάληψη να μην υπερβαίνει το 10% της αρχικής κατάθεσης Στη λήξη του λογαριασμού Μάθετε το σημερινό επιτόκιο σε οποιοδήποτε κατάστημά μας
Παιδικός  Αποταμιευτικός λογαριασμός για ανηλίκους Αυτόματη μεταφορά σταθερού ποσού κάθε μήνα, από  λογαριασμό ενήλικα στον Παιδικό  λογαριασμό €30 €500 12 μήνες με αυτόματη ανανέωση Δεν προσφέρεται. Ανάληψη γίνεται μόνο όταν ο ανήλικος ενηλικιωθεί Στην λήξη του λογαριασμού 1,50
Ευέλικτος  Αποταμιευτικός λογαριασμός Απεριόριστη €30 €2000  12 μήνες με αυτόματη ανανέωση Δεν προσφέρεται Στη λήξη του λογαριασμού 1,00 και bonus επιτόκιο 0,50
Τακτικός   Αποταμιευτικός λογαριασμός Αυτόματη μεταφορά σταθερού ποσού κάθε μήνα στον Τακτικό  λογαριασμό σας €30 €500 12 μήνες με αυτόματη ανανέωση Μέχρι 2 φορές στη διάρκεια των 12 μηνών, οποιουδήποτε ποσού, χωρίς χρέωση. Στη λήξη του λογαριασμού 1,30

Επιπλέον Αποταμιευτικός λογαριασμός

Αυτόματη μεταφορά  ποσού από τον τρεχούμενο  λογαριασμό σας, όποτε υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο που έχετε καθορίσει €30 Απεριόριστο 12 μήνες με αυτόματη ανανέωση Μέχρι 4 φορές στην διάρκεια των 12 μηνών χωρίς χρέωση δεδομένου ότι, το ποσό της ανάληψης δεν θα υπερβαίνει το 10% της συνολικής κατάθεσης κατά τη στιγμή της ανάληψης Στη λήξη του λογαριασμού 1,30
 Save a la Card Αποταμιευτικός λογαριασμός Με κάθε κίνηση που θα κάνετε με την κάρτα σας, η Τράπεζα θα στρογγυλεύει το ποσό στην επόμενη μονάδα, πεντάδα ή δεκάδα ευρώ και το συνολικό ποσό που θα μαζεύεται κάθε μήνα θα μεταφέρεται στον λογαριασμό Save a la Card €10 Απεριόριστο 12 μήνες με αυτόματη ανανέωση Μέχρι 4 φορές στην διάρκεια των 12 μηνών χωρίς χρέωση δεδομένου ότι, το ποσό της ανάληψης δεν θα υπερβαίνει το 95% της συνολικής κατάθεσης κατά τη στιγμή της ανάληψης Στη λήξη του λογαριασμού 1,30
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL