Κύριες θυγατρικές εταιρίες Συγκροτήματος

 

Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO)

Η Εταιρία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων χρηματοεπενδυτικών υπηρεσιών στην Κύπρο και κατέχει άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ (Κυπριακή Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου. Ειδικότερα προσφέρονται χρηματιστηριακές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων και υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς. Είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και εξ αποστάσεως μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Γενικές Ασφάλειες Κύπρου

Ειδικεύεται στις ασφαλίσεις γενικού κλάδου στην Κύπρο και προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία ασφαλιστικών σχεδίων που καλύπτουν πλήρως όλες τις προσωπικές και εμπορικές ανάγκες ασφαλίσεων. Tο 2001 ίδρυσε υποκαταστήματα στην Ελλάδα με το όνομα Κύπρου Ασφαλιστική, το οποίο προσφέρει ασφαλιστικά προϊόντα γενικού κλάδου.

EuroLife

Ειδικεύεται στις ασφάλειες ζωής, προσφέροντας ένα ευρύ άσμα σύγχρονων και ευέλικτων προϊόντων στην Κύπρο. Το 2001 λειτούργησε υποκατάστημα στην Ελλάδα με το όνομα Κύπρου Ζωής, το οποίο προσφέρει τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα μέσω του δικτύου καταστημάτων της
Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας.

Κέρμια και Kermia Properties & Investments

Ειδικεύεται στην ανάπτυξη, διάθεση και διαχείριση ακινήτων στην Κύπρο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL