Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Πελάτες που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν την γνώση και τεράστια εμπειρία της εξειδικευμένης ομάδας επενδυτικής στρατηγικής της Τράπεζας Κύπρου μπορούν να επιλέξουν την κατηγορία των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ του πελάτη (συντηρητικό, ισορροπημένο ή επιθετικό) επιλέγεται το αντίστοιχο μοντέλο χαρτοφυλακίου σε διάφορα νομίσματα. Τα χαρτοφυλάκια αυτά παρακολουθούνται συνεχώς από την ομάδα Επενδυτικής Στρατηγικής και αναπροσαρμόζονται με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL