Δομημένα προϊόντα

Προσφέρουμε εξατομικευμένα δομημένα προϊόντα σε συνάλλαγμα, μετοχές, ομόλογα και εμπορεύματα.

Τα εξατομικευμένα δομημένα προϊόντα κτίζονται σύμφωνα με το επενδυτικό σας προφίλ και τους επενδυτικούς σας στόχους με σκοπό την μεγιστοποίηση της απόδοσης ανάλογα με το επενδυτικό ρίσκο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL