Ομόλογα

Οι επενδύσεις σε ομόλογα γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς σαν εναλλακτική λύση στις προθεσμιακές καταθέσεις. Συχνά αποτελούν μεγάλο μέρος ενός χαρτοφυλακίου. Έχοντας πάντα ως γνώμονα την επιθυμητή σχέση μεταξύ ρίσκου / απόδοσης και τους επενδυτικούς σας στόχους, μπορούμε να προσφέρουμε πρόσβαση σε κυβερνητικά, κρατικά και εταιρικά ομόλογα τόσο σε αναδυόμενες όσο και σε αναπτυγμένες, πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL