Επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες

Δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών κατηγοριών όπως μετοχές, ομόλογα, FX, εμπορεύματα, αμοιβαία κεφάλαια, hedge funds, και δομημένα προϊόντα με κύρια μας δέσμευση την κατανόηση των αναγκών σας και του επενδυτικού σας προφίλ.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν στο επενδυτικό σας προφίλ και περιλαμβάνουν Εκτέλεση Συναλλαγών, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, και Διακριτική Διαχείριση και παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών κατηγοριών ανά το παγκόσμιο.

Πληροφοριακά δελτία των αμοιβαίων κεφαλαίων διατίθενται κατόπιν αιτήματος.


 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL