Στοιχεία Επικοινωνίας

Custody & Trust

Διεύθυνση:

Διεύθυνση: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ,
Custody & Trust Department
Λεωφ. Λεμεσού 154, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία

Φαξ:  +357 22 336283
E-mail:   custody.services@bankofcyprus.com
Τηλέφωνο: +357 22 121899
Προσοχή:     Επικεφαλής,  Custody & Trust
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL