Υπηρεσίες θεματοφυλακής

Αναγνωρίζοντας τη σημασία που δίνουν οι πελάτες μας στις επενδύσεις τους και την επιτακτική ανάγκη για την προστασία των επενδυτικών τους προϊόντων, η Τράπεζα Κύπρου παρέχει στους  πελάτες της Διεθνείς Υπηρεσίες Θεματοφυλακής με στόχο την προσφορά υψηλού επιπέδου προστασίας σε τοπικές και διεθνείς αξίες, αξιοποιώντας  το δίκτυο μας διεθνών υποθεματοφυλάκων υψηλού επιπέδου.

Οι βασικές μας Διεθνείς Υπηρεσίες Θεματοφυλακής, οι οποίες προσφέρονται μέσω την υπηρεσίας Θεματοφυλακής (Custody and Trust Unit), περιλαμβάνουν τη φύλαξη αξιών, εκκαθάριση συναλλαγών διαφόρων χρηματοοικονομικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, διεκπεραίωση εταιρικών πράξεων, είσπραξη κουπονιών και μερισμάτων, εξουσιοδοτημένη εκπροσώπηση σε συνελεύσεις, διεκπεραίωση φορολογίας σε πληρωμές μερισμάτων και τοκομεριδίων (αποκοπή φορολογίας στην πηγή, διεκδίκηση φορολογικών απαλλαγών και υποβολή αίτησης για επιστροφή φόρου), ενημέρωση πελατών με τακτική ανάλυση των χαρτοφυλακίων τους.

Μέσω των διεθνών υποθεματοφυλάκων μας και πλατφόρμας δρομολόγησης εντολών, καλύπτουμε  ένα δίκτυο πέραν των 53 αγορών παγκοσμίως έχοντας πρόσβαση σε πέραν των 100.000 αμοιβαίων κεφαλαίων από 33 χώρες μέσω ενός σημείου πρόσβασης σε πολλαπλές οδούς εκτέλεσης.  Επίσης παρακολουθούμε συνεχώς τους κινδύνους του δικτύου υποθεματοφυλάκων μας με σκοπό τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών μας.

Οι αξίες που ανήκουν στους πελάτες μας φυλάσσονται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε σχέση με το διαχωρισμό των επενδύσεων των πελατών από τα στοιχεία ενεργητικού της Τράπεζας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL