Δελτίο Τύπου: συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει ότι σήμερα, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), για πρώτη φορά, στο κεντρικό κτήριο της πρώην Λαϊκής Τράπεζας στη Λευκωσία. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η πρόοδος του έργου των επιτροπών που έχουν συσταθεί και που έχουν στόχο την αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση της Τράπεζας, καθώς και την προετοιμασία της ανακεφαλαιοποίησής της.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου, κ. Σοφοκλής Μιχαηλίδης, τόνισε τα εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου έλαβε την απόφαση να πραγματοποιήσει τη σημερινή συνεδρίαση στο κεντρικό κτήριο της πρώην Λαϊκής Τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυπριακή κοινωνία που είναι ταυτόχρονα ουσιαστικό και συμβολικό. Η επιλογή του χώρου την συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, εκφράζει την συνένωση που βρίσκετε σε εξέλιξη και την κοινή αποστολή που καλείται να υλοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό των μέχρι πρόσφατα δύο τραπεζών. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι τα μέλη του ΔΣ με βαθιά συναίσθηση του καθήκοντος που έχουν αναλάβει, επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους ώστε η Τράπεζα να διαδραματίσει εκ νέου το συστημικό της ρόλο. Με αφοσίωση στις διαχρονικές αξίες της κυπριακής κοινωνίας, συστηματική και σκληρή εργασία, η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να επιτελεί το ιστορικό της καθήκον, ως εφαλτήριο ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL