Προσωρινά περιοριστικά μέτρα

Δείτε εδώ τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί με διάταγμα του υπουργού οικονομικών με βάση τις εξουσίες που παρέχονται από το νόμο «O περί της επιβολής περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης νόμος του 2013»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL