Πιστοποίηση ISO 9001 της Υπηρεσίας Διαχείρησης Αρχείων και Θεματοφυλακίου

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Αρχείων και Θεματοφυλακίου του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, που παρέχει υπηρεσίες φύλαξης, διατήρησης και διαχείρισης τραπεζικών βιβλίων και αρχείων, ανακοίνωσε την πιστοποίηση της με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) που εφαρμόζει. Την πιστοποίηση διενήργησε η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.

Η εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών στην Υπηρεσία Διαχείρισης Αρχείων και Θεματοφυλακίου βάσει του προτύπου ISO 9001 επιβεβαιώνει τον σωστό προγραμματισμό, αποτελεσματική οργάνωση, και συστηματική παρακολούθηση της απόδοσης της Υπηρεσίας.

Όπως δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Βοσκός, Διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Αρχείων και Θεματοφυλακίου: «Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχουμε θέσει σε εφαρμογή, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη συνεχή πορεία ανάπτυξης της υποδομής και της τεχνογνωσίας της Υπηρεσίας».

«Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, η Υπηρεσία Διαχείρισης Αρχείων και Θεματοφυλακίου της Τράπεζας Κύπρου, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, εφαρμόζοντας πιστά τις αυστηρές απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008», ανάφερε η Μαρία Δημοσθένους, του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της KPMG για θέματα ISO.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL