Βράβευση από JP Morgan Chase

- Quality Recognition Award

Η Τράπεζα Κύπρου έχει βραβευθεί για ενδέκατη συνεχή χρονιά με το βραβείο ‘JP Morgan Chase Quality Recognition Award’.

Το βραβείο ‘Quality Recognition Award’ δίδεται από το χρηματοοικονομικό οργανισμό JP Morgan Chase, μόνο σε Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται διεθνώς και παρουσιάζουν το ψηλότερο επίπεδο ποιότητας όσον αφορά την εκτέλεση διεθνών πληρωμών.

Στόχος της Τράπεζας Κύπρου είναι η συνεχής προσπάθεια για περαιτέρω αύξηση του ποσοστού διεθνών πληρωμών, οι οποίες φεύγουν αυτόματα (straight through processing) προς τους ανταποκριτές και στη συγκεκριμένη περίπτωση προς την JP Morgan Chase, καθώς και η εξυπηρέτηση των πελατών της Τράπεζας στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Η διάκριση αυτή αποτελεί επιτυχία για την Τράπεζα Κύπρου, αφού αποδεικνύει τα ψηλά επίπεδα επίδοσης του ανθρώπινου δυναμικού του Συγκροτήματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL