Βράβευση από Deutsche Bank

Ο διεθνής χρηματοοικονομικός οργανισμός Deutsche Bank έχει απονείμει στην Τράπεζα Κύπρου τα βραβεία ‘2011 USD και EUR Straight-Through Processing (STP) Excellence Awards’.

Η βράβευση αυτή απονέμεται μόνο σε Τράπεζες με τις οποίες η Deutsche Bank συνεργάζεται διεθνώς και παρουσιάζουν το ψηλότερο επίπεδο ποιότητας σε σχέση με την εκτέλεση πληρωμών σε Αμερικάνικα Δολάρια και Ευρώ.

Στόχος της Τράπεζας Κύπρου είναι η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση του ποσοστού διεθνών πληρωμών που φεύγουν αυτόματα (straight-through processing) προς τους ανταποκριτές και στη δεδομένη περίπτωση προς την Deutsche Bank, καθώς και η εξυπηρέτηση των πελατών της Τράπεζας.

Η διάκριση αυτή αποτελεί επιτυχία για το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, αφού αποδεικνύει τα ψηλά επίπεδα επίδοσης του ανθρώπινου δυναμικού του και την προσήλωσή του στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL