Σεμινάριο στη Μόσχα

Ευκαιρίες για Ρωσία και Κύπρο σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον

Η Τράπεζα Κύπρου σε συνεργασία με τον ελεγκτικό οίκο PwC, στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών τους για προώθηση της Κύπρου σαν ένα διεθνές επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κέντρο, διοργάνωσαν σεμινάριο στη Μόσχα με θέμα «Ευκαιρίες για Ρωσία και Κύπρο σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον».

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στις τελευταίες τάσεις της ρωσικής φορολογικής νομοθεσίας και πως αυτές επηρεάζουν τις επενδύσεις μέσω Κυπριακών εταιριών.

Ο κ. Λούης Ποχάνης, Ανώτερος Διευθυντής του Τομέα Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Κύπρου παρουσίασε το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου και το ρυθμιστικό του περιβάλλον, καθώς και το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ειδικοί σε φορολογικά θέματα από την PwC Ρωσίας σχολίασαν την νέα προσέγγιση των Ρωσικών φορολογικών αρχών σε σχέση με τον διεθνή φορολογικό προγραμματισμό και πως αυτή μπορεί να επιφέρει αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιριών με παρουσία στην Κύπρο, ενώ ειδικοί από την PwC Κύπρου προέβησαν σε μια εις βάθος επισκόπηση των φορολογικών εξελίξεων στην Κύπρο.

Αντιπροσωπεύοντας τις Κυπριακές αρχές, ο Διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, κ. Γιώργος Πούφος, ο οποίος τίμησε το σεμινάριο με την παρουσία του, ανέλυσε την προσέγγιση των Κυπριακών φορολογικών αρχών, ενώ η κα Δήμητρα Καλογήρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ανέλυσε τις εξελίξεις που αφορούν την επιτροπή. Τις παρουσιάσεις των ομιλητών ακολούθησε συζήτηση με το ακροατήριο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL