Παράδοση Πυροσβεστικών Οχημάτων

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: «Φύσει υπεύθυνη»

Παράδοση πέντε, επιπλέον, πυροσβεστικών οχημάτων

Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου συνεχίζει να συμβάλλει και να στηρίζει ενεργά όχι μόνο την οικονομία του τόπου, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δρα, προσφέροντας σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός και το περιβάλλον.

Μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Συγκροτήματος, ο Διευθύνων Σύμβουλος , κ. Ανδρέας Ηλιάδης παρέδωσε ακόμα πέντε πυροσβεστικά οχήματα στον υπουργό Εσωτερικών, κ. Νεοκλή Συλικιώτη, συνεχίζοντας την προσφορά προς το Υπουργείο Εσωτερικών αφού το 2008 είχαν παραδοθεί άλλα 17 πυροσβεστικά οχήματα.

Κατά την παράδοση των οχημάτων, ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης, αφού τόνισε ότι η Τράπεζα Κύπρου πάντα αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας πρόσθεσε « Σήμερα, παραδίδοντας στο Υπουργείο Εσωτερικών αυτά τα 5 πυροσβεστικά οχήματα, ουσιαστικά συνεχίζουμε μια προσφορά που άρχισε το 2008 όπου παραδώσαμε άλλα 17 οχήματα. Πιστεύουμε ότι η συνεχής ενίσχυση πυροσβεστικών εργαλείων είναι πολύ ουσιαστική λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο.

Θέλω να τονίσω, δε, ότι η Τράπεζα Κύπρου πάντα στήριζε και συνεχίζει να στηρίζει, ακόμα και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες την κοινωνία, την παιδεία, το περιβάλλον και την οικονομία αυτού του τόπου. »

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL