"Τράπεζα της Χρονιάς 2011"

Διεθνής βράβευση της Τράπεζας Κύπρου από το περιοδικό The Banker

«Τράπεζα της χρονιάς 2011» στην Κύπρο, αναδείχθηκε η Τράπεζα Κύπρου, από το διεθνές έγκυρο οικονομικό περιοδικό The Banker, στα πλαίσια του ετήσιου θεσμού The Banker’s «Bank of the Year Awards 2011».

Ο θεσμός «Bank of the Year Awards», που για 12η συνεχή χρονιά, διοργανώνεται από το περιοδικό The Banker, στόχο έχει να αξιολογεί και να βραβεύει τους κορυφαίους τραπεζικούς οργανισμούς σε 147 χώρες.

Η επιτροπή αξιολόγησης του θεσμού εξετάζει και αξιολογεί οικονομικά στοιχεία των συμμετεχόντων όπως η κερδοφορία τους, η ανάπτυξη των περιουσιακών τους στοιχείων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων τους, και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων τους. Επίσης, διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι τράπεζες που συμμετέχουν στο θεσμό, αναβαθμίζουν το επίπεδο των αγορών που δραστηριοποιούνται μέσω των τομέων νέων τεχνολογιών, και των τομέων νέων καινοτόμων και οικονομικά αποτελεσματικών τρόπων ανάπτυξης των εργασιών τους.

Η πιο πάνω διάκριση, αποτελεί ακόμη μία διεθνή αναγνώριση για την στρατηγική που ακολουθεί το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου.

Εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου, το βραβείο παρέλαβε ο κ. Σωτήρης Αντωνιάδης, Βοηθός Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας στην Αγγλία, σε ειδική επίσημη τελετή που διοργανώθηκε στο Λονδίνο στις 30 Νοεμβρίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL