Διεθνής Διάκριση από Global Finance

Το διεθνές χρηματοοικονομικό περιοδικό «Global Finance» έχει αναδείξει για ακόμη μια φορά το Τμήμα Θεματοφυλακής της Τράπεζας Κύπρου ως τον καλύτερο υπο-θεματοφύλακα στην Κύπρο για το 2014.  Την ίδια διάκριση είχε επίσης λάβει η Τράπεζα Κύπρου για το έτος 2012.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση έχει γίνει στα πλαίσιο του ετήσιου θεσμού «the Best Sub-Custodian Banks 2014», και «the Best Sub-Custodian Banks 2012» ο οποίος διοργανώνεται από το διεθνούς κύρους χρηματοοικονομικό περιοδικό.

Η επιλογή του καλύτερου υποθεματοφύλακα καθορίζεται μετά από αξιολόγηση διαφόρων κριτηρίων σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον τομέα της θεματοφυλακής από τις σχετικές υπηρεσίες τραπεζών στην Κύπρο.

Η απονομή αυτού του τίτλου επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών θεματοφυλακής που παρέχονται στους πελάτες της Τράπεζας Κύπρου. Το Τμήμα Θεματοφυλακής της Τράπεζας Κύπρου προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών θεματοφυλακής για επενδύσεις τόσο στην κυπριακή και ελληνική κεφαλαιαγορά όσο και στις ξένες αγορές. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν εκκαθάριση συναλλαγών, φύλαξη τίτλων, υπηρεσίες πληροφόρησης πελατών, παρακολούθηση και διεκπεραίωση εταιρικών πράξεων, εξουσιοδοτημένη εκπροσώπηση σε συνελεύσεις (proxy voting), είσπραξη τόκων και μερισμάτων, αποκοπή φορολογίας στην πηγή και συμπλήρωση αιτήσεων για επιστροφή φορολογίας που έχει παρακρατηθεί. Παράλληλα, το Τμήμα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες σε Διεθνή Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια (ICIS), σε Οργανισμούς  Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ("ΟΣΕΚΑ") και σε μη-ΟΣΕΚΑ, γενικώς γνωστούς ως Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ("ΟΕΕ").

Με την εξασφάλιση της διάκρισης αυτής, η Τράπεζα Κύπρου έχει καταφέρει για ακόμα μια φορά να τύχει διεθνούς αναγνώρισης για τις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας που προσφέρει στους πελάτες της.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL