Παραίτηση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Λευκωσία, 23 Οκτωβρίου 2013


Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ανακοινώνει ότι ο κ. Igor Lojevsky υπέβαλε στις 22 Οκτωβρίου 2013 την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου. Την παραίτηση του κ. Lojevsky απεδέχθη το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL