"Ο ΜΕΤΟΧΟΣ"-Ηλεκτρονική Έκδοση

Κυκλοφόρησε ηλεκτρονικά «Ο Μέτοχος» της Τράπεζας Κύπρου

Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, οργανισμός με περιβαλλοντική συνείδηση, συνεχίζει τις προσπάθειές του για μια πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη κοινωνία προχωρώντας με την ηλεκτρονική έκδοση του ενημερωτικού έντυπου «Ο Μέτοχος», το οποίο απευθύνεται στους μετόχους του.

Η ηλεκτρονική έκδοση του «Μέτοχου» αποτελεί μέρος της γενικότερης περιβαλλοντικής πολιτικής του Οργανισμού, στα πλαίσια της οποίας έντυπα και εκδόσεις του Συγκροτήματος δημοσιεύονται ή αποστέλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι μέτοχοι του Συγκροτήματος πλέον, θα μπορούν να βρίσκουν τον «Μέτοχο» σε ηλεκτρονική μορφή, μέσα από την ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου www.bankofcyprus.com. Η πρώτη ηλεκτρονική έκδοση του «Μέτοχου» έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL