Διεθνείς Πιστοποιήσεις στον Τομέα IBS

Τράπεζα Κύπρου : Διεθνείς Πιστοποιήσεις Επιχειρηματικής Αριστείας στον

Tομέα Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών (IBUs)

- Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM

- Πιστοποίηση Ελληνικού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας «Aιεν Αριστεύειν»

Οι Διεθνείς Τραπεζικές Υπηρεσίες (IBS) του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, ο Τομέας που παρέχει τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στους ξένους πελάτες της Τράπεζας ανακοίνωσαν την πιστοποίηση τους στις 11 Οκτωβρίου 2011 με την διεθνώς αναγνωρισμένη Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας στο Επίπεδο “Committed to Excellence in Europe” του Οργανισμού ΕFQM, καθώς και την Ελληνική Πιστοποίηση «Aιεν Αριστεύειν» στο επίπεδο «Υιοθετώντας τις αρχές Επιχειρηματικής Αριστείας».

Η πιστοποίηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης του Τομέα Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών για συνεχή παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης προς τους πελάτες και συνεργάτες του καλύπτοντας τόσο τα Κέντρα Διεθνών Εργασιών (IBUs) καθώς και τα Γραφεία Αντιπροσωπείας της Τράπεζας στο εξωτερικό, γεγονός που αποτελεί τη συνέχεια της πιστοποίησης του Τομέα με ISO 9001:2008 για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (QMS) τον Μάρτιο του 2009. Οι Διεθνείς Τραπεζικές Υπηρεσίες της Τράπεζας Κύπρου μετά την πιστοποίηση τους με ISO 9001:2008 για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (QMS) τον Μάρτιο του 2009, κράτησαν την υπόσχεσή τους για συνεχή βελτίωση των παρερχόμενων υπηρεσιών τους, πετυχαίνοντας στις 11 Οκτωβρίου 2011 την διεθνώς αναγνωρισμένη Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας στο Επίπεδο “Committed to Excellence in Europe” του Οργανισμού ΕFQM, καθώς και την Ελληνική Πιστοποίηση «Aιεν Αριστεύειν» στο επίπεδο «Υιοθετώντας τις αρχές Επιχειρηματικής Αριστείας».

Το European Foundation for Quality Management (ΕFQM) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί για περισσότερα από 20 χρόνια κομβικό σημείο συνάντησης των άριστων επιχειρήσεων και οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό, ο οποίος μοιράζεται με τα μέλη του τις καλύτερες Επιχειρηματικές Πρακτικές μέσω πρωτοποριακών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από ολόκληρο τον κόσμο.

Το Ελληνικό Μοντέλο επιχειρηματικής Αριστείας έχει αναπτυχθεί από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) με σκοπό τη συμβολή στην ανάπτυξη και προώθηση της εφαρμογής των σύγχρονων αρχών, μεθόδων και τεχνικών του Management στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την ανάδειξη της σημαντικότητας του ρόλου των ασκούντων διοίκηση.

«Η Ευρωπαϊκή πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας ΕFQM και Aιεν Αριστεύειν», για την Υπηρεσία IBS και τα IBUs της Τράπεζας Κύπρου καθώς και τα Γραφεία Αντιπροσωπείας της Τράπεζας στο εξωτερικό, είναι ακόμη μια απόδειξη ότι το Συγκρότημα μας αποτελεί «σταθερή αξία» για τους πελάτες και συνεργάτες μας», δήλωσε ο κ. Λούης Ποχάνης, Ανώτερος Διευθυντής του Τομέα Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Κύπρου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL