Ευρωπαικό Ταμείο Επενδύσεων - JEREMIE

Υπογραφή 2 συμβολαίων εγγύησης στα πλαίσια JEREMIE (Joint European Resources For Micro To Medium Enterprises)

Σήμερα 18 Απριλίου 2011 υπογράφηκαν 2 συμβόλαια μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (Μέλος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο. Μέσω αυτών των δύο συμβολαίων δίνεται η δυνατότητα στην Τράπεζα Κύπρου να διαθέσει ποσό €50 εκατομμυρίων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΜSEs), εκ των οποίων €35 εκατομμύρια θα διατεθούν σε νεοσύστατες εταιρείες με διάρκεια ζωής μικρότερης των 36 μηνών.

Τα καινούρια αυτά δάνεια αναμένεται να δοθούν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους όσο αφορά τη διάρκεια αποπληρωμής, την περίοδο χάριτος, τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις, καθώς επίσης και την πολιτική τιμολόγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ άλλων, προτεραιότητα θα δίδεται σε τομείς που ασχολούνται με την αναβάθμιση της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, την έρευνα και ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πολιτιστικές και κοινωνικές υπηρεσίες.

Ο Ανώτερος Γενικός διευθυντής Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, Νικόλας Καρυδάς τόνισε ότι είναι πολύ ουσιαστική η υπογραφή των συμφωνιών, αφού με αυτό τον τρόπο η Τράπεζα Κύπρου κάνει ένα ακόμα βήμα προς τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, φέρνοντας στην Κυπριακή αγορά ένα καινούριο προϊόν. Αυτό γίνεται σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο της οικονομίας, προσφέροντας μάλιστα ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, για τους οποίους λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, Richard Pelly δήλωσε: «To ΕΙF έχει δεσμευθεί να υποστηρίξει τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων σε όλη την ΕΕ και είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτές οι δύο συμφωνίες με την Τράπεζα Κύπρου θα συμβάλουν στην κινητοποίηση πρόσθετων πόρων για τη στήριξη ακόμη περισσότερο, των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Κύπρο. Είμαστε ευτυχείς που βλέπουμε ότι η πρωτοβουλία JEREMIE έχει καταστεί ένας πραγματικός υποστηρικτής της κυπριακής οικονομίας κατά την περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης».

Ο Γιώργος Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού στην Κύπρο, δήλωσε ότι «η εφαρμογή της πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο, με τη συγχρηματοδότηση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στο γενικό στόχο της κυπριακής κυβέρνησης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας, καλύπτοντας μέρος των αναγκών της κυπριακής ΜΜΕ, οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Αυτό το δάνειο/χρηματοοικονομικός μηχανισμός στηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα” που υλοποιείται σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Πολύ Μικρές έως Μεσαίες Επιχειρήσεις"(JEREMIE)” ”

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL