Η Τράπεζα Κύπρου χορηγός του συνεδρίου «Fiduciary Future»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο «Fiduciary Future» που έγινε στη Λευκωσία μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2012 και αφορούσε τον ευρύτερο κλάδο των εμπιστευματοδόχων και παροχέων υπηρεσιών.

Στο συνέδριο του οποίου οποίο ένας από τους χορηγούς ήταν και η Τράπεζα Κύπρου, συζητήθηκαν τρία βασικά θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σχετικά και ουσιώδη αυτή τη χρονική στιγμή:

• Φορολογία, νομοθεσία και οικονομία

• Μέλλον των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

• Αναδυόμενες ευκαιρίες

Ομιλητές στο συνέδριο ήταν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών κ. Βάσος Σιαρλή και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Πανίκος Δημητριάδης.

Η ομιλία του Δημήτρη Ταξιτάρη, Διευθυντή Διαχείρισης Κεφαλαίων Πελατών της Τράπεζας Κύπρου, επικεντρώθηκε στο θέμα της «Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων από την Κύπρο». Παρά την αργή εκκίνηση, ο κυπριακός χρηματοοικονομικός κλάδος αναπτύσσεται στη διεθνή κούρσα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, εξελίσσοντας τις ικανότητες και τους πόρους του στο αντικείμενο. Πιο συγκεκριμένα, επεξηγήθηκε γιατί και πως η Κύπρος θα μπορούσε να εξελιχθεί σταδιακά σε κέντρο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με τα αντίστοιχα οφέλη για τους ντόπιους παροχείς υπηρεσιών και την οικονομία και αναλύθηκαν τα επιχειρήματα που μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ του εγχειρήματος να μετατραπεί η Κύπρος σε τέτοιο διεθνές κέντρο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL